Politična stabilnost Slovenije se bo povečala

Slovaška ima najbolj stabilno investicijsko okolje v regiji, za njo se uvrščata Slovenija in Češka.

Objavljeno
09. marec 2016 10.51
mpi*Kracun
N. G.
N. G.

Slovensko investicijsko okolje bo letos po raziskavi Inštituta za strateške rešitve (ISR) v Srednji in Jugovzhodni Evropi drugo najbolj stabilno za Slovaško. »V letu 2016 bo po metodologiji Inštituta za strateške rešitve, ki temelji na predpostavki, da so družbenopolitični indikatorji tisti, ki vplivajo na gospodarske razmere, stabilnost investicijskega okolja Slovenije boljša kot v letu 2015, a bo še vedno klasificirana kot zmerno stabilna,« pojasnjuje Tine Kračun, direktor ISR.

Štirje indikatorji − politika, gospodarsko-družbene razmere, vladavina prava in investicijske ovire − so v Sloveniji zmerno stabilni, medtem ko je indikator varnostna situacija stabilen. Najslabše ocenjena indikatorja sta politika in gospodarsko-družbeni pogoji, a je pričakovati, da se bo njuna stabilnost letos v primerjavi z lanskim letom izboljšala, medtem ko bo stabilnost preostalih treh indikatorjev (vladavina prava, varnostna situacija in investicijske ovire) ostala na ravni stabilnosti iz leta 2015, pravi Kračun.

»Izboljšanje indikatorja gospodarsko-družbeni pogoji v letu 2016 bo predvsem posledica vrnitve pozitivne gospodarske rasti, ki jo poganja predvsem izvoz, zniževanja brezposelnosti in rasti domače potrošnje, kar se bo odrazilo v povečanem uvozu, več pobranih davkih ter posledično tudi v večji stabilnosti javnih financ, kot smo je bili vajeni v preteklih letih. Javne finance bodo kljub temu ostale nestabilne, predvsem na račun visokega javnega dolga, ki se še ne bo pričel zniževati,« pojasnjuje Kračun.

ISR letos pričakuje večjo politično stabilnost, »saj se zdi, da je Cerarjeva vlada enotna in zmožna složnega delovanja, kar se je pokazalo predvsem v trdi drži slovenske politike v povezavi s še vedno trajajočo begunsko krizo, ki varnostne situacije v državi ni zaostrila tako, kot se je to zgodilo v preostalih državah na tako imenovani balkanski poti«. Pozivov k predčasnim volitvam ne gre popolnoma izključiti, a ISR ne pričakuje, da bodo ti pozivi destabilizirali indikator politika.

Slovenija za Slovaško in pred Češko

Stabilnosti ne smemo enačiti z atraktivnostjo investicijskega okolja. Po metodologiji ISR bo letos najbolj stabilno investicijsko okolje imela Slovaška, za Slovenijo pa se je uvrstila Češka.

A med temi državami je kar nekaj razlik, pojasnjuje Kračun: »Indikator gospodarsko-družbeni pogoji je v vseh treh državah zmerno stabilen, a v Sloveniji meji na zmerno negotovega, kar je predvsem posledica finančno-gospodarske krize, ki je Slovenijo prizadela bistveno bolj kot Slovaško in Češko, pa tudi Poljsko, ki je edina izmed držav, vključenih v našo analizo, ki se v letih vsesplošne recesije s to ni bila primorana soočiti.

Omenjeni indikator je tako v Sloveniji manj stabilen zaradi svoje gospodarske komponente (konkretno višja brezposelnost), medtem ko je njegova družbena komponenta v Sloveniji bolj stabilna tudi na račun višjih osebnih dohodkov, kot jih imajo na Slovaškem in Češkem, manj izrazitih družbenih razlik, pa tudi bolj stabilnega javnega mnenja.«

Slovenija ima bolj stabilen indikator vladavina prava kot Slovaška in Češka. »V obeh državah je na primer bolj razširjena korupcija kot v Sloveniji, bolj izrazito pa je tudi tveganje postati žrtev gospodarskega kriminala. Obe državi imata tudi manj stabilen indikator varnostna situacija, kar je predvsem posledica močnih protimigrantskih stališč politike in ljudstva, kot tudi še vedno nerešenega položaja romske manjšine. Zaradi parlamentarnih volitev na Slovaškem in politično turbulentne situacije, s katero se Češka sooča zadnjih nekaj let, so v obeh državah pogosti protesti, kar še dodatno slabi indikator varnostna situacija,« še pojasnjuje Tine Kračun.