Polzeli 190.000 evrov državne pomoči

Gre za pomoč za prestrukturiranje po pravilu de minimis v obliki subvencije. Tako bo Polzela lahko stabilizirala tekoče poslovanje.

Objavljeno
23. december 2015 19.01
vidic/polzela
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana - Vlada je sklenila Polzeli dodeliti 190.000 evrov državne pomoči. Gre za pomoč za prestrukturiranje po pravilu de minimis v obliki subvencije.

Polzela je, kot pojasnjuje vlada, letos uspešno izpeljala prisilno poravnavo. Izvaja temeljito kadrovsko prestrukturiranje in optimizacijo stroškov poslovanja in bo sredstva uporabila za nabavo surovin, energije in delno za pokrivanje obveznosti do državne finančne uprave, so dodali.

Polzela ima kljub zadostnemu številu naročil težave s tekočim poslovanjem, saj večina dobaviteljev zahteva plačilo vnaprej, kupci pa plačujejo v običajnih rokih. Z dodelitvijo državne pomoči bo tako lahko stabilizirala tekoče poslovanje.