Ponovna prisilka nad Litostrojem jeklo razveljavljena

Ljubljansko višje sodišče je ugodilo pritožbi finančne uprave.

Objavljeno
23. maj 2017 17.20
acr*Litostroj Jeklo
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Ljubljansko višje sodišče je ugodilo pritožbi finančne uprave na sklep okrožnega sodišča o začetku postopka ponovne prisilne poravnave nad družbo Litostroj jeklo. Okrožno sodišče bo tako moralo presoditi utemeljenost za ponovni postopek, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Finančna uprava, ki se menda zaradi neporavnanih obveznosti, tudi prispevkov za delavce, zavzema za stečaj, se je pritožila nad ponovno uvedbo prisilne poravnave nad Litostrojem jeklo in predlagala njeno razveljavitev. V pritožbi je navedla, da pogoji zanjo, česar sodišče prve stopnje sploh ni ugotavljalo, niso izpolnjeni.

Višje sodišče je pritožbi pritrdilo in sklep o ponovni prisilni poravnavi razveljavilo. Okrožno sodišče bo tako moralo v nov postopek, v katerem bo moralo opredeliti dejstva, na podlagi katerih je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za ponovno prisilno poravnavo.

Okrožno sodišče je ponovno prisilko nad družbo sicer začelo 22. marca, in to na predlog družbe same. Ta je ocenila, da bo v njej poplačilo upnikov boljše, kot bi bilo v stečaju. Družba je takrat predložila dokazila, da s tem soglašajo upniki, ki so imetniki 53,6 odstotka terjatev, za katere je učinkovala prejšnja prisilna poravnava.

Pred tem pa je prišlo na dan, da Litostroj jeklo, ki je v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, zaposlenim približno dve leti ni plačeval prispevkov.