Popovič hoče zamenjavo uprave Luke Koper

Nasprotniki podaljšanja prvega pomola gospodarstvu neuradno onemogočajo sto milijonov zaslužka na leto.

Objavljeno
16. maj 2017 21.08
gašpar gašpar mišić 50 letnica Piran 25.07.2016 foto:Igor Mali
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Koper – »Boris Popovič ne nasprotuje razvoju Luke Koper. Družba bo lahko podaljšala prvi pomol, ko bodo krmilo Luke prevzeli dovolj usposobljeni krmarji,« je stališče koprskega župana pojasnil njegov svetovalec in bivši sedemmesečni predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič po tem, ko je župan napovedal pritožbo proti okoljevratsvenemu soglasju za podaljšanje prvega pomola. Iz Luke so neuradno sporočili: »Župan s tem državnemu gospodarstvu omejuje možnosti za stomilijonski zaslužek na leto.«

»Če podaljšamo kontejnerski pomol za sto metrov, bi to pomenilo možnost za dodatni pretovor 300.000 kontejnerjev na leto. S takim številom kontejnerjev Luka ustvari 25 milijonov evrov, če upoštevamo vse prevoznike, Slovenske železnice, špediterje, carino, agente itd., tako število zabojnikov v slovenskem gospodarstvu ustvarja za več kot sto milijonov evrov prihodkov na leto. Županovo nasprotovanje podaljšanju prvega pomola pomeni neposredno škodo vsem, ki bi bili deležni teh prihodkov. Ne nazadnje bi občina Koper s koncesnino in drugimi dajatvami na leto samo od tega prejela okoli 250.000 evrov,« je Delu zaupal neimenovani poznavalec luškega poslovanja.

Namesto da bi se kar najhitreje dogovorili o že dogovorjenem (DPN o razvoju pristanišča je bil po temeljitih razpravah sprejet leta 2011), je pomembneje, kdo je s kom in kdo ima roko nad katerimi prilivi. Agencija za okolje je v ponedeljek izdala okoljevarstveno soglasje za celostno ureditev prvega pomola, kar je pogoj za podaljšanje obale kontejnerskega terminala za sto metrov in gradnjo skladiščnih površin za kontejnerje. Vlogo za okoljevarstveno soglasje je Luka podala oktobra 2015. Predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić je izjavil, da so soglasje že dolgo pričakovali.

Luka ima najvišje evropske okoljevarstvene certifikate in je potrdila, da okolja ne obremenjujejo čezmerno. Podaljšanje prvega pomola je najpomembnejša strateška naložba Luke do leta 2020 in bi za vse posege do takrat namenili kar 235 milijonov evrov. S temi posegi bi koprsko pristanišče doseglo zmogljivost 1,3 milijona kontejnerjev. Luki se mudi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ker imajo za ta projekt pri evropski komisiji obljubljenih 6,1 milijona evrov nepovratnih sredstev in 36 milijonov evrov posojila pa bi dobili pri Evropski investicijski banki.

Koper se lahko pritožuje v neskončnost

Toda Popovič ne popušča in njegov svetovalec pojasnjuje, da naj bi bila kriva uprava, ki da se ni sposobna usklajevati z interesi lokalne skupnosti. Na Agenciji za okolje nam je Andrej Vuga pojasnil, da se lahko stranski udeleženec, v tem primeru Občina Koper, kar dolgo pritožuje. Če bo Arso prejel pritožbo občine Koper, jo bo najprej poslal v izjasnitev Luki Koper, potem pa jo bo prepustil v reševanje ministrstvu za okolje. To lahko zadevo vrne Arsu v ponovno odločanje, kar bi lahko trajalo šest mesecev. Če bi bila pritožba občine zavrnjena, bi občina lahko sprožila še spor na upravnem sodišču. To pa nima predvidenega roka, kako hitro mora odločiti. Dokler sodišče ne odloči in dokler soglasje ne postane pravnomočno, gradbenega dovoljenja ne more biti.

O odnosih med Luko in županom so se minuli petek predstavniki ministrstva za infrastrukturo dolgo pogovarjali tako z Borisom Popovičem kot z Gašparjem Gašparjem Mišičem. Po pogovorih so nam odgovorili, da se še dogovarjajo, da postopki še niso zaključeni in da bodo takrat o tem obvestili javnost.

Neskončni zapleti tudi pri vhodih

Ministrstvo je po skoraj treh letih sporočilo Luki, da vendarle lahko plačuje občini najemnino (ali stavbno pravico) za zemljišče pri bertoškem vhodu, čeprav med občino in državo še poteka sodni spor o lastništvu zemljišča. Hitreje pa naj bi po besedah Gašparja Gašparja Mišiča priprave potekale pri srminskem vhodu. Menda sta občina oziroma Marjetica in ministrstvo dogovorjeni za model, kako se bosta dogovorila o ceni 7000 kvadratnih metrov zemljišča. »O vrednosti zemljišča se bosta strani dogovorili v tednu ali desetih dneh in Luka bo lahko začela poleti graditi srminski vhod,« pravi Mišič. V Luki nam je Sebastjan Šik potrdil, da bodo v 14 dneh objavili razpis za izvajalca, da imajo že gradbeno dovoljenje in obljubo, da bo zemljišče na voljo do poletja.

V vodstvu koprske občine so prepričani, da bo verjetno kmalu sledila menjava luške uprave. Sedanji generalni direktor SŽ Dušan Mes je odločno zanikal govorice, da bi bil kandidat za novega prvega moža Luke. Brez pomislekov pa bi vodenje Luke spet prevzel Gašpar Mišič, za katerega je sodišče pred meseci ugotovilo, da je bil razrešen nezakonito.