Poročilo o nadzoru nad zapiranjem RTH b.p.

Geostern pri nadzoru zapiralnih del v RTH in pri finančnem nadzoru ni zaznal nepravilnosti.

Objavljeno
22. februar 2018 17.32
suhadolnik stavka
Polona Malovrh
Polona Malovrh
Trbovlje - Nadzor nad zapiralnimi in drugimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) za leto 2016 ni pokazal nobenih nepravilnosti, je danes na osnovi poročila družbe Geostern vlado obvestilo ministrstvo za infrastrukturo.

Geostern je bil izbran na mednarodnem javnem razpisu. V poročilu je zajet tehnični nadzor (jamska zapiralna dela ter izvajanje sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini s prostorsko in ekološko sanacijo površine), finančni nadzor (tudi nad kadrovsko-socialnim programom in javnimi naročili) ter nadzor na področju nepremičnin in premičnin.

Postopno zapiranje RTH ureja pristojni zakon iz leta 2000, ki je bil kasneje večkrat, celo šestkrat, dopolnjen, in ki določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, letno poroča vladi o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja RTH, ter da nadzor nad izvajanjem programa in porabe sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, izbrana na mednarodnem javnem razpisu. Sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika se zagotavljajo iz državnega proračuna in iz lastnih virov RTH.

Letos bo prvih v višini 11 milijonov, drugih pa za pet milijonov evrov, v državnozborski proceduri pa je že nova, sedma novela predloga zakona, ki bo, če bo doživel podporo, podaljšal zapiranje zasavskih premogovnikov do leta 2023 - za nadaljnja štiri leta.