Pošta Slovenije ob polletju daleč od načrtov

V prvih šestih mesecih je ustvarila za 618.000 evrov čistega dobička, kar je za 2,5 milijona evrov manj od načrtov.

Objavljeno
04. september 2013 20.40
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si

Maribor - Nadzorni svet Pošte Slovenije se je na današnji seji seznanil o delu družbe med sejama nadzornega sveta in obravnaval polletne rezultate poslovanja Pošte Slovenije.

Iz Pošte Slovenije so sporočili, da je gospodarska kriza v letu 2013 še močneje zarezala v poslovanje družbe, kar vpliva na njeno poslovanje.

V polletju izkazuje pozitiven poslovni izid pred davkom iz dobička v višini 853.000 evrov. V tem obdobju je bilo opravljenih dobrih 493 milijonov storitev. Pošta Slovenije sicer v prvem polletnem obdobju izkazuje pozitivni čisti poslovni izid v višini 618.000 evrov, ki pa je za 2,5 milijona evrov nižji od načrtovanega. Na doseženi poslovni izid je med drugim bistveno vplivala tudi slabitev vrednosti naložbe v delnice NKBM v višini 2 milijona evrov. Brez slabitve delnic NKBM bi dosegli 2,34 milijona evrov čistega dobička.

Kot so sporočili, je dosežen poslovni rezultat tudi odraz racionalnejšega delovanja strank Pošte Slovenije, tako gospodarskih družb kot javne uprave, vedno pogostejše prakse neplačevanja zapadlih obveznosti ter pritiskov na znižanje cen in dodatne popuste ter sprememb davčne zakonodaje, ki Pošti Slovenije nalaga vedno večje prispevke. Pošta Slovenije si bo zato poleg že uvedenih varčevalnih ukrepov prizadevala za prilagoditev standardov kakovosti, ureditev cen oz. popustov za izvajalce zamenljivih storitev na ekonomski osnovi ter doseganje ekonomsko vzdržnih cen univerzalne storitve, predvsem pa bo svojo prisotnost krepila na trgu logističnih storitev in oskrbnih verig.

Za izboljšanje poslovanja je Pošta Slovenije že ob koncu leta 2012 sprejela prve ukrepe, do konca letošnjega poslovnega leta pa bo sprejela še dodatne varčevalne ukrepe.