Postopki za prodajo Cimosa tečejo dalje

Nadzorni svet SDH je obravnaval tudi osnutek načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016.

Objavljeno
26. november 2015 10.55
tlo cimos
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o izvedbi finančnega skrbnega pregleda in izdelavi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Cimos.

SDH namreč v skladu s Politiko upravljanja SDH v primeru prodaje večinske kapitalske naložbe potrebuje poročilo o finančnem skrbnem pregledu in poročilo o oceni vrednosti za namen prodaje.

Cimos, največja lastnika sta Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in država, bo novega lastnika dobil do konca prvega četrtletja prihodnje leto, so nedavno sporočili iz koprske družbe. Njen predsednik uprave Gerd Rosendahl je za TV Slovenijo izjavil, da je kupcev devet in da je vsaka informacija o tem, kdo bi lahko bil najuspešnejši, prenagljena. Kot smo poročali, naj bi prodajalci na začetku januarja dobili tudi zavezujoče ponudbe.

Nadzorniki SDH so se seznanili tudi s prodajo Adrie Airways Tehnike in dal soglasje k Letnemu načrtu upravljanja z delnicami družbe MLM.

Nadzorniki so obravnavali tudi osnutek načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016, ki ga je sprejela uprava SDH na podlagi sprejete strategije. V njem so opredeljeni cilji SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev. Letni načrt upravljanja naložb določa tudi pričakovane denarne tokove iz upravljanja naložb v lasti SDH in države Slovenije.