Premogovnik postaja pomemben izvoznik

Velenjski rudnik je v najožjem izboru za izgradnjo novega rudnika v Turčiji.

Objavljeno
24. september 2012 13.42
hočevar rudnik
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Velenje - Premogovnik Velenje (PV) oziroma njegove hčerinske družbe postajajo vse pomembnejši izvoznik. Za letos napovedujejo, da bodo s prodajo premoga Termoelektrarni Šoštanj ustvarili 111 milijonov evrov prihodkov, iz dejavnosti hčerinskih družb pa že 48 milijonov evrov.

S prodiranjem na tuje trge in usmerjanjem na programe izven dejavnosti pridobivanja premoga se tako uresničujejo napovedi iz leta 2008, da bo skupina PV v petih letih skoraj tretjino prihodkov ustvarjala izven osnovne dejavnosti. To obenem pomeni, da se PV približuje ciljni ceni premoga za obratovanje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ).

Tako je PV spomladi največjemu rudniku na Slovaškem prodal napredovalni rudniški stroj za izdelavo jamskih prog v metanskih rudnikih, ki so ga razvili v Velenju. Predsednik uprave rudnika Milan Medved pravi, da je šlo za prvi prenos sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj Evropske unije. Prav zdaj pa v svojih remontnih delavnicah zaključujejo pripravo rudniških sekcij in druge rudarske opreme za enega izmed rudnikov v Turčiji.

Medved tudi razkriva, da se PV obeta še en večji posel v tujini. Velenjski rudnik je zdaj v najožjem izboru za izgradnjo novega rudnika v Turčiji, ki bo z dvema 180-metrskima odkopoma letno proizvajal 3 milijone ton premoga. PV je pri projektu glavni nosilec, projektant, vodi inženiring, omogočil pa bo tudi vgradnjo opreme in izobraževanje turških rudarjev, ki bodo delali na odkopu.

Obenem pa se v Velenju nadaljujejo priprave na delovanje šestega bloka TEŠ. Prejšnji teden je PV hčerinskemu podjetju RGP Velenje predal v gradnjo jašek NOP II. Izvozni jašek v neposredni bližini TEŠ, kar bo dodatno znižalo odkopno eno premoga, bo globok več kot 500 metrov in mora biti dokončan v 30 mesecih, torej leta 2015 in istočasno z dokončanjem gradnje šestega bloka TEŠ.

»Z jaškom bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz premoga, znižali stroške obratovanja glavnega odvoza premoga in zmanjšali skupni obseg potrebnih jamskih prostorov. Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, smo s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj skupine Premogovnik Velenje. Idejni projekt ter vse podrobnosti glede njegove zasnove so plod znanja sodelavcev iz PV in hčerinskih podjetij RGP, HTZ Velenje, PV Invest in Sipoteh,« je povedal Medved.