Prevent Global v stečaju prodaja delež v brazilskem podjetju in več nepremičnin

Stečajni upravitelj Prevent Globala Boris Kastivnik bo nezavezujoče ponudbe za Prevent Thierry Brasil zbiral do 16. januarja 2012.

Objavljeno
16. november 2011 11.28
Posodobljeno
16. november 2011 11.36
Mo. B., Delo.si
Mo. B., Delo.si

Slovenj Gradec - Stečajni upravitelj Prevent Globala v stečaju Boris Kastivnik je kapitalski delež v brazilskem podjetju neuspešno prodajal na prvi dražbi, ki je bila 23. junija letos. Za nakup večinskega deleža v podjetju po izklicni ceni 4,85 milijona evrov brez davkov in prispevkov takrat ni bilo interesentov, kljub temu da so nekateri mediji takrat med interesenti omenjali Nijaza Hastorja, poroča STA.

Upniški odbor Prevent Globala je nato na avgustovski seji potrdil prodajo tega poslovnega deleža z razpisom nezavezujočega zbiranja ponudb z možnostjo neposrednih pogajanj. Javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za delež v brazilskem podjetju z vsemi pogoji prodaje je danes objavljen na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Rok za oddajo ponudb je dva meseca po objavi na spletnih straneh Ajpesa.

V ločenih objavah, prav tako na spletnih straneh Ajpesa, je Kastivnik razpisal tudi tri ločene dražbe za prodajo nepremičnin podjetja v Radljah, Mislinji in Slovenj Gradcu. Dražbe bodo ob različnih urah potekale 19. decembra.

Po neuspešni prvi dražbi bo stečajni upravitelj nepremičnine v Radljah ob Dravi, ki jih ima od septembra lani v najemu Boxmark, skušal prodati po nekoliko nižji ceni kot prvič, in sicer 2,1 milijona evrov. Vsi dražitelji morajo pred dražbo vplačati varščino v višini 105.000 evrov najkasneje en delovni dan pred dražbo ali predložiti veljavno bančno garancijo.

Izklicna cena za premoženje v Mislinji znaša 870.000 evrov, za premoženje v Slovenj Gradcu pa 934.000 evrov. Dražitelji morajo pred dražbo, ki je za ti dve lokaciji prva dražba, vplačati v razpisu določeno varščino oz. predložiti veljavno bančno garancijo.

Prevent Global je v stečaju od 9. avgusta lani. Podjetje, ki je delovalo kot krovno podjetje za Preventove slovenske družbe, je takrat zaposlovalo okoli 160 delavcev. Zanje stečajni upravitelj predvideva, da bodo kmalu dobili v celoti poplačane vse svoje prednostne terjatve do podjetja, ki izhajajo iz naslova neizplačanih dohodkov, še piše STA.