Prijave o nepravilnosti v SDH celo iz Benetk

Prijave zaradi domnevno koruptivnega dejanja dveh članov nadzornega sveta Luke Koper.

Objavljeno
02. maj 2017 20.13
tlo*Luka Koper
Suzana Kos
Suzana Kos

Ljubljana – V SDH, ki na leto prejme po več deset prijav zaradi različnih nepravilnosti, poudarjajo, da vse obravnavajo in ustrezno ukrepajo. Imenovana je tudi posebna komisija za obravnavo prijav, ki usmerja delo skrbnikov naložb v zvezi z obravnavo nepravilnosti.

Lani je bilo proti Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) 85 prijav nepravilnosti, leto pred tem pa več kot 110. Prijave se nanašajo na različne družbe v upravljanju oziroma lasti SDH, največ pa jih je bilo povezanih z družbami iz finančnega sektorja, sektorja transporta in energetike. Po naših informacijah so prijave pogosto povezane tudi z imeni, ki se v javnosti pojavljajo kot kandidati za različne nadzorniške funkcije v družbah, ki jih upravlja holding.

Pred menjavo v Luki Koper

Jeseni bo nadzornikom v Luki Koper potekel mandat. Sestavo nadzornega sveta je, spomnimo, SDH neuspešno poskušal prevetriti lani. Morda je treba tudi v smislu pričakovanih kadrovskih sprememb razumeti prijavo, ki je bila na pošto oddana v Benetkah in v kateri je podpisani prijavitelj naznanil sum nepravilnosti v pogajanjih z italijansko družbo DBA Group. Tam je zdaj zaposlen Gregor Veselko, nekdanji predsednik uprave Luke Koper, v funkciji predsednika uprave ActualIT (podjetje je bilo prej v lasti Istrabenza, zdaj pa je del omenjene italijanske skupine in je tudi dobavitelj Luke Koper).

Nepravilnosti so se menda dogajale na relaciji dveh nadzornikov Luke, Rada Antoloviča in Žige Škerjanca, ki je zaposlen v SDH, vendar pri internem preverjanju navedb nepravilnosti po naših informacijah niso našli. Luka Koper je po sicer številnih preteklih kadrovskih spodrsljajih finančno in poslovno sanirana in ustvarja dobiček, pred njo pa je obsežen naložbeni cikel, kjer se bijejo različne interesne skupine.

Pritiski kar prek SMS sporočil

Pooblaščenec za skladnost poslovanja – danes bo to funkcijo začel opravljati dolgoletni bančnik Janez Saje – se je v preteklosti na primer ukvarjal tudi z Dragom Isajlovićem, podjetnikom in lobistom, ki je upravi SDH v postopku prodaje Palome poslal več SMS-sporočil, s katerimi je poskušal vplivati na njene odločitve.

Janez Saje je z majem postal pooblaščenec za skladnost poslovanja na SDH v Ljubljani. Foto: Leon Vidic/Delo

Isajlović je za medije sicer zanikal, da bi upravi holdinga grozil, če ne bi sprejela ponudbe slovaškega interesenta, a pisni poziv, ki ga je prejel od uprave SDH zadevo postavlja v drugo luč, pozvali so ga namreč, naj opusti nadaljnje neformalno komuniciranje, »v primeru nadaljevanja takšne komunikacije« pa da bodo poročali protikorupcijski komisiji.

SDH je bil dobro leto brez pravega pooblaščenca za skladnost poslovanja, eden od razlogov za to so tudi izjemno zahtevni pogoji za opravljanje te funkcije, zaradi katerih velikega interesa za prijavo na razpise ni bilo.

Na SDH poudarjajo, da vse prijave nepravilnosti obravnavajo in ustrezno ukrepajo. Imenovana je tudi posebna komisija za obravnavo prijav, ki usmerja delo skrbnikov naložb v zvezi z obravnavo nepravilnosti.

In kako SDH po preverjanju prijav ukrepa? Najpogosteje so nadzornim svetom naložili pregled vzpostavljenih sistemov poslovanja družb, sledijo prijave nepravilnosti pristojnim institucijam (NPU, tožilstvo..), sklici izredne skupščine, predlogi za izvedbo posebne revizije, ugotovitve pa se upoštevajo tudi pri imenovanju oziroma razrešitvi članov nadzornih svetov družb.