Bo AVK zmogel reči »ne« ameriškemu generalu?

Prevladujoči položaj potrošnike vedno drago stane. Vprašanje je, ali bo varuh konkurence v tem poslu vendar upravičil svoj obstoj.

Objavljeno
29. marec 2018 20.14
Posodobljeno
30. marec 2018 06.00
Televizorji v Big Bangu. Ljubljana, 29. marec 2018
Karel Lipnik, J. B., V. R. B.
Karel Lipnik, J. B., V. R. B.
Ljubljana - Agencija za varstvo konkurence (AVK) odločitve o prevzemu družbe Pro Plus še ni sprejela, korektivni ukrepi, ki jih predlaga prevzemnik, pa po neuradnih informacijah sumov oziroma pomislekov, ki se pojavljajo ob koncentraciji, ne odpravljajo.

Kaj bi prevzem lahko pomenil za telekomunikacijski trg, medijski prostor in potrošnike? Informacija, ki se je pojavila pozno zvečer po seji senata agencije v sredo in ki smo jo objavili tudi v Delu, to je, da je AVK prevzem odobrila, se je izkazala za neresnično. Senat je v sredo obravnaval predlog korektivnih ukrepov, s katerimi želi družba Slovenia Broadband agencijo prepričati o odobritvi prevzema družbe Pro Plus, medtem ko se postopek presoje koncentracije nadaljuje.

Včeraj so se odzvali tudi v lastnici Slovenia Broadband, družbi United Group, kjer so zapisali, da so seznanjeni z nadaljevanjem postopka presoje koncentracije, a hkrati dodali, da so v zadnjih osmih mesecih AVK ob vsaki zahtevi poslali vse želene podatke in pri tem podali več zavez. Kot so še zapisali, pričakujejo od AVK dodatna pojasnila, tako v zvezi s postopkom kot vsebinsko analizo, pri tem pa spoštovanje evropskih zakonov.

Primer je gotovo vse prej kot lahek in preprost, saj posega na vrsto televizijskih vsebin, od otroških programov ter športnih in informativnih programov, na trg oglaševanja, kjer je pri televizijskem oglaševanju AVK za Pro Plus pred leti že ugotovil zlorabo prevladujočega položaja, posega pa načrtovana združitev še na trg spletnega oglaševanja, dostopa do spletnih vsebin in tako naprej. Poročali smo že, da naj bi se AVK po pričakovanjih pred odločitvijo opredelila do vseh relevantnih trgov, koliko časa lahko traja taka presoja, pa naj bi bilo odvisno od dostopnosti podatkov. Če jih bodo udeleženci agenciji zagotovili sami, bi se agencija lahko relativno hitro opredelila do vpliva združitve, če bodo prisiljeni v agenciji podatke zbirati sami, bi to lahko trajalo dlje.

Znano je, da se je nizozemsko-srbska skupina United Group julija lani s Central European Media Enterprises (CME) dogovorila o nakupu medijskega portfelja CME v Sloveniji in na Hrvaškem. Prevzem, ki ga vodijo prek podjetja Slovenia Broadband in je vreden 230 milijonov evrov, pomeni v Sloveniji nakup družbe Pro Plus. A družba United Group je, prav tako prek podjetja Slovenia Broadband, v Sloveniji že lastnica kabelskega operaterja Telemach, zaradi česar je prišlo s prevzemom tako do tržne koncentracije kot do vertikalne integracije.

Kaj lahko AVK naredi

Posel je pod presojo AVK, ki lahko formalno prepove prevzem, dejansko pa ga težko prepreči. Ni dvoma, da bo moral varuh konkurence nekako omejiti pridobljeno tržno moč družbe United Group. Med možnimi ukrepi za dosego tega cilja so izločitev dejavnosti, prodaja posameznih programov, cenovne omejitve ter tudi opredelitev pogojev dostopa do storitev zunanjih uporabnikov ali pa omejitev aktivnosti United Group v Sloveniji.

Tako je, na primer, Hrvaški svet za elektronske medije, ki je lani zavrnil združitev podjetja Slovenia Broadband in Nove TV, na začetku tega tedna odločil, da so izpolnjeni zakonski pogoji za prevzem. Hrvaški regulator je pojasnil, da so v Slovenia Broadband upoštevali lansko zavrnitev, v kateri so ugotovili neskladje s hrvaškimi zakoni, ko gre za združljivosti vloge ponudnika medijskih storitev, ki izbira in organizira medijske vsebine, z vlogo operaterja, ki ponuja javno storitev prenosa signala na elektronskih komunikacijskih mrežah ali podaja na uporabo javno komunikacijsko mrežo. Ko je United Group svoj delež v Total TV, omrežnem operaterju s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem, prenesel na tretjo nepovezano pravno osebo, podjetje V-Investment, ki ima prav tako sedež v Amsterdamu, so ocenili, da ni več nedovoljene koncentracije.

Kaj predstavljata »združena« Telemach in Pro plus

Telemach in Pro plus sta sicer še vedno ločeni podjetji, a imata skupnega lastnika, skupino United Group, ki je tako prišla do vertikalne integracije storitev od producenta programov, ponudnika (tujih) medijskih vsebin (televizijskih in radijskih programov) do distributerja oziroma lastnika omrežja. To ji, denimo, omogoča, da daje prednost določenim (svojim) televizijskim programom, drugim pa postavi pri distribuciji, denimo, nepoštene pogoje. Tovrstne morebitne nepoštene pogoje bi lahko predstavljale, na primer, cene, ki jih kot distributer določa zunanjim ponudnikom, kot tudi zahteve za dostop do oglasnega prostora ali delež od zaslužka iz oglasnih in drugih vsebin. S prevzemom bo imel United Group tudi več možnosti, da izkorišča tržno moč pri potrošnikih.

Družba Slovenia Broadband je AVK med korektivnimi ukrepi sicer predlagala, da za pet let obdrži Pro Plus kot podjetje ločeno od kateregakoli povezanega podjetja, ki je operater, vključno s Telemachom, in v tem času bi Pro Plus vodil od operaterja ločeno poslovodsko in uredniško politiko. Kot omenjeno, predlagani ukrepi, na katere so v AVK sicer prejeli več kot 40 komentarjev in pobud, sumov in pomislekov po naših informacijah ne odpravljajo.

Najmočnejši pri oglaševanju in priključkih

Pro Plus, ki je lastnik televizijskih programov Pop TV in Kanal A in tudi Brio, Kino, je daleč najmočnejši akter na slovenskem trgu televizijskega oglaševanja. Po podatkih CME je imel Pro Plus sredi lanskega leta 81-odstotni tržni delež na področju televizijskega oglaševanja, s prevzemom pa bi se ta tržna moč nedvomno še povečala, saj v Sloveniji tržijo tudi oglasne bloke tujih televizijskih kanalov, denimo Discovery ali Cinestar.

Na kabelsko omrežje Telemacha in njegovih hčerinskih družb je po drugi strani priključenih okoli 31 odstotkov vseh televizijskih sprejemnikov v Sloveniji.

Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je približno 41 odstotkov vseh televizijskih priključkov na kabelskem omrežju. Telemach ima tu 72-odstotni delež. Spletno televizijo (IP TV), kjer ima Telemach zgolj 0,3-odstotni delež, spremlja 52,6 odstotka Slovenije. Poleg tega ima Telemach tudi 25,5 odstotka fiksnega širokopasovnega dostopa do spleta.

Obvladovanje naročnikov

Za potrošnike bi moral biti prehod od enega do drugega operaterja preprost in pri posameznih storitvah to tudi je. Tako lahko, na primer, brez menjave telefonske številke zamenjate mobilnega operaterja in tudi menjava ponudnika kabelske televizije je relativno nezahtevna. A operaterji pripadnost kupcev povečujejo s ponudbo paketnih storitev, tudi pri paketni ponudbi pa bo imel zdaj Telemach prednost in bo, denimo, lažje pridobival naročnike mobilne telefonije.