Prodaja CPG zamrznjena, KPL pa odtajana

Zaradi pritožbe postopki prodaje novogoriškega cestarja stojijo, po optimističnem scenariju bi bil razpis lahko januarja.

Objavljeno
21. december 2015 16.57
Prodaja delavnih sredstev v Primorju. V Ajdovščini 27.3.2014
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana  – Čeprav naj bi bilo Cestno podjetje Gorica (CGP) po prvotnih napovedih stečajnega upravitelja Primorja Rudolfa Hramca do konca tega leta prodano, se prodaja zaradi pritožbe enega od upnikov propadlega ajdovskega gradbinca sploh še ni začela. Po optimistični oceni upravitelja bi bil razpis za prodajo novogoriškega cestarja lahko objavljen prihodnji mesec.

Potem ko je okrožno sodišče v Novi Gorici septembra dalo soglasje k prodaji CPG za izhodiščno ceno 16,4 milijona evrov, se je na ta sklep sodišča pritožil manjši upnik Primorja, ki ima do ajdovskega gradbenega podjetja v stečaju za slabih 30.000 evrov priznanih terjatev. Okrožno sodišče v Novi Gorici je njegovo pritožbo zavrnilo, ker ni izkazal pravnega interesa. Odločitev sodišča še ni pravnomočna, saj je pritožnik zatem na sodišče naslovil več pisanj, za katere ni jasno, ali gre za pritožbo ali kaj drugega.

Prodajni postopki stojijo

Ob soglasju sodišča k prodaji CPG je stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec ocenil, da bi to podjetje lahko dobilo novega lastnika do konca leta. A zdaj prodajni postopki »stojijo že tri mesece«, zaradi pritožbe pa se »dela velika škoda«, je poudaril Hramec. Po njegovi oceni bi bil po optimističnem scenariju razpis za prodajo CPG lahko objavljen januarja: »Odvisno od pritožbenih postopkov in odločanja na sodišču.«

Stečajni upravitelj bo CPG prodajal s kombinacijo zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb. To pomeni, da bodo ponudbe zavezujoče, a upravitelj je dolžan sprejeti najugodnejšo pogodbo le v primeru, ko je ponujena cena višja od izhodiščne. Če je najugodnejša cena pod izhodiščno, jo lahko sprejme, a k temu ni zavezan.

Večinski oziroma 97,06-odstotni delež v CGP bo Hramec prodajal po izhodiščni ceni 16,4 milijona evrov. Cena je postavljena glede na opravljeno cenitev delnic CPG; družba KPMG je namreč ocenila, da je stoodstotni delež družbe vreden od 16,9 do 19,1 milijona evrov. Izhodiščna cena je višja od skupnega zneska terjatev, zavarovanih z delnicami CPG, ki znaša 10,3 milijona evrov. To pomeni, da bi ob uspešni prodaji bili poplačani vsi zavarovani upniki, del kupnine pa bi ostal še za stečajno maso in za delno poplačilo navadnih terjatev. Spomnimo, da so bile prednostne terjatve nekdanjih zaposlenih v Primorju v skupni višini 14,5 milijona evrov že stoodstotno poplačane.

»Poslovanje CPG je zelo dobro,« je ta mesec na upniškem odboru poudaril Hramec. CPG je eden najhitreje rastočih slovenskih gradbincev, ki je lani ustvaril 76,2 milijona evrov prihodkov in 3,5 milijona evrov čistega dobička. CPG je tudi koncesionar za vzdrževanje severnoprimorskih državnih cest, skrbijo tudi za del državnih cest na ljubljanskem območju.

KPL dokončno v roke Mladena Milanovića

Interes za nakup CPG bi zato lahko bil velik, tako kot je tudi bil za nakup ljubljanskega koncesionarja KPL. Tega je CPL v stečaju prodal bosanski družbi MG Mind Mladena Milanovića, a tudi v tem postopku ni šlo brez pritožb. Kot smo poročali, se je podjetje G4S, sicer manjši upnik CPL, pritožilo na soglasje sodišča k prodaji KPL in predlagalo, naj stečajni upravitelj CPL Veljko Jan proda KPL drugemu najboljšemu ponudniku, to je gradbinemu podjetju SGP Pomgrad. A pritožba je bila umaknjena, zdaj pa ni več možnosti pritožb, je včeraj povedal Veljko Jan. Ta je zato na Klirinško-depotno družbo že dal predlog za prepis delnic s CPL na MG Mind. Ta je namreč že pred časom plačal kupnino 7,9 milijona evrov.