Prodaja Teta: zaman čakali rusko ponudbo

Dva šoka za Košoroka: Kljub dogovoru prodaja Teta še popolna neznanka. Blok ponoči ustavili. PV brez direktorja.

Objavljeno
15. september 2014 21.53
Termoelektrarna Trbovlje, 13.Junij2014
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Trbovlje, Velenje - Ker ga niso prodali, so za danes malo po polnoči v Zasavju napovedali zaustavitev 125-megavatnega bloka Termoelektrarne Trbovlje (Tet). V drugi za domačo energetiko pomembni dolini pa je po samo pol leta na šaleškem koncu odstopil predsednik uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec. Čeprav je slišati, da je Pohorec odstopil iz zdravstvenih razlogov, je bolj verjetno, da povišana cena premoga 2,95 evra do konca leta 2014 rudniku še vedno ne zagotavlja pokrivanja proizvodnih stroškov.

Holding slovenske elektrarne (Hse) na čelu z Blažem Košorokom je s tem po poletni umiritvi stavke rudarjev v Velenju doživel še dve neprijetni presenečenji.

Zaposleni v Tetu se bojijo, da današnja ustavitev termoelektrarne po 46 letih obratovanja pomeni njeno dokončno ohladitev. Če Košoroku Teta ne uspe prodati, bo to prvi energetski objekt v državi, Tet pa prva domača energetska družba v redni likvidaciji.

Zaman čakali rusko ponudbo

Na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) včeraj, 15. septembra ob 15. uri, kljub dogovoru še niso imeli ponudbe švicarskega Edelweiss Investmenta za nakup trboveljske termoelektrarne (Tet). Direktor HSE Blaž Košorok se je na odločitev ruskega investitorja odločil čakati do konca dneva. Ali jo je dočakal, bo znano danes. Na Burlakovovega pooblaščenca Nenada Borkovića pa so, kot smo izvedeli, zaman čakali tudi v Premogovniku Velenje.

Velenjski rudarji so pričakovali pogodbo za sodelovanje pri odpiralnih delih v rudniku Lješljani, kjer je Burlakov maja 2012 podpisal dogovor o podelitvi koncesije za koriščenje energenta. Zdaj se mu že mudi, saj mora glede na dogovor projektno dokumentacijo za koriščenje premoga in nabavo opreme izdelati v 35 mesecih, po dodatnem mesecu dni pa začeti izkopavanje. Rok se bo iztekel prihodnje leto.

Ponoči so 125-megavatni blok za Savo ustavili. Letos je v omrežje oddal vsega 33 gigavatnih ur energije, vsak mesec pa povzročil milijon fiksnih stroškov. Dobrih 160 zaposlenih bo, če se Burlakov ne odloči za nakup, prihodnja dva tedna izkoristilo dopuste in blok pripravljalo na dolgotrajno neobratovanje, nato pa bodo 1. oktobra odšli na čakanje. V Tetu bo v tem primeru posle prevzel likvidacijski upravitelj, še prej pa so načrtovali sklic skupščine. Direktor Teta Franci Blaznek jo je sklical za 30. september, toda lastnik, HSE, se je odločil drugače. »Po 15. septembru jo bodo sklicali sami,« je povedal Blaznek. Po njegovem mnenju Tet, če bo ostal del skupine HSE, čaka le redna likvidacija.

V tem primeru bo na septembrski skupščini sprejet sklep o začetku postopka redne likvidacije za Tet. Tako je HSE vodstvu Teta naložil že na avgustovski skupščini. Nenad Borković je po njej za Delo zagotavljal, da ni zadržkov, da pogajanja ne bi bila uspešna, zato pa so jih videli zaposleni v Tetu. Če se namreč HSE in Edelweiss Investment kljub dvajsetmilijonski knjigovodski vrednosti Teta pogodita za sedem milijonov evrov, kolikor so ocenjena vlaganja v obnovo kotla, zaveza, da mora potencialni novi lastnik obdržati 150 delovnih mest, najbrž odpade.

Toda če bo Blaž Košorok Burlakovovo ponudbo dobil, je mogoče pričakovati, da jo bo najprej pokazal svojim nadzornikom, ki jih vodi Miloš Pantoš. Šele ko bo dobil njihovo potrditev, bo dokončno znana usoda Teta. Nadzorniki HSE se bodo sestali prihodnji teden.

Glede 164 zaposlenih Blaznek pričakuje, da bosta tako Burlakov kot likvidacijski upravitelj za »čisti proizvodni del angažirala« vsaj 120 ljudi: »Težave vidim za 45 ljudi, a so rešljive z upokojevanjem.«

Ne likvidacija ne prodaja Teta ne bosta ustavila ugotovitev revizije v poslih Teta s Prototipom CC v času, ko je Tet osem let vodil Marko Agrež, po njem pa v zadnjih treh letih Blaznek. Na avgustovski skupščini je bilo Tetu naloženo, da v treh mesecih vloži tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov, ki so posledica kršitve dolžnosti poslovodstev oziroma nadzornih organov Teta.