Razvoj je ključen tudi za generične farmacevte

Krka prodira tudi na nova terapevtska področja, kot sta diabetes in onkologija.

Objavljeno
02. marec 2018 18.12
14.10.2010 Ljubljana, Slovenija. Ales Rotar,clan Krkine uprave in direktor Razvoja in raziskav.FOTO:JURE ERZEN/Delo
Damjan Viršek
Damjan Viršek
V Krki razvijajo, proizvajajo in prodajajo zdravila za širok krog uporabnikov na več kot 70 trgih, s katerimi se na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu postavljajo ob bok največjim in najboljšim. V zadnjih letih za razvoj in raziskave namenjajo več kot 110 milijonov evrov na leto. Svoji ponudbi nenehno dodajajo nova zdravila in se z njimi širijo tudi na nova terapevtska področja.

Razvojno-raziskovalna dejavnost je del Krkinega vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces razvoja od surovin do končnih izdelkov. Vertikalno integrirani pristop omogoča nastajanje novih izdelkov in zagotavlja ohranjanje njihovih konkurenčnih prednosti. Pogovarjali smo se z Alešem Rotarjem, članom uprave in direktorjem oddelka razvoja in proizvodnje zdravil v Krki.

Katerim področjem razvoja novih zdravil namenjate farmacevtske družbe največ pozornosti, zakaj?

V Krki ob razvoju novih izdelkov na ključnih terapevtskih področjih (zdravilih za zdravljenje bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčnega sistema, bolezni gastrointestinalnega trakta, antiinfektivov) prodiramo tudi na nova terapevtska področja, kot so diabetes in onkološka zdravila.

Kaj konkretno dela na področju razvoja Krka, kakšna je vloga podjetij, ki jih imate v tujini?

V Krki sledimo modelu vertikalne integracije tudi v razvoju in raziskavah, kar pomeni, da izvajamo razvojno-raziskovalno delo na področjih sinteze zdravilnih učinkovin, kemijski tehnologiji in procesih, razvoju zdravilnih oblik in dostavnih sistemov, farmacevtski tehnologiji ter na vseh področjih vrednotenja kakovosti, varnosti in učinkovitosti novih izdelkov. V Krki je večina razvojnih aktivnosti centralizirana v matičnem podjetju, v podjetjih v tujini, ki so specializirana za določen portfelj izdelkov, pa izvajamo prenose tehnologij za redno proizvodnjo. Pomembne so tudi klinične raziskave na naših ključnih trgih, saj je Krka vodilno generično podjetje na področju kliničnih študij.

Katere ustanove v Sloveniji so najpomembnejši partnerji vašega razvojnega tima na področju inovacij? Kako sodelujete?

Krka intenzivno sodeluje z ustanovami ter specializiranimi podjetji v Sloveniji in v tujini. Sodelovanje poteka projektno za posamezne faze razvoja in raziskav konkretnih izdelkov. Sodelujemo tako z obema največjima univerzama, v Ljubljani in Mariboru, kot s Kemijskih inštitutom, IJS ter drugimi ustanovami in podjetji.

Kaj v resnici pomeni, da je neko zdravilo inovativno – s stališča bolnika, recimo?

V nova zdravila, tudi če so razvita na podlagi generičnih učinkovin, je vgrajenih veliko inovacij. Te so namenjene zagotavljanju kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov. Nekatere so očem pacientov skrite, na primer posebne kristalne oblike učinkovin, sodobne sestavine, optimalni profili sproščanja učinkovin, ki omogočajo podaljšano delovanje in podobne. Na drugi strani pa so vidne nekatere pomembne inovacije, v zadnjem času predvsem fiksne kombinacije zdravil, ki vsebujejo več učinkovin in s tem optimirajo terapijo.