Revizija izčrpavanj Hotelov Bernardin

Lastniki naj bi iz Hotelov Bernardin neupravičeno pobrali vsaj 15 milijonov evrov.

Objavljeno
07. oktober 2014 20.47
Hoteli Bernardin 30.julija 2014
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Portorož – Mali delničarji so prepričani, da so predstavniki velikih lastnikov izčrpavali Hotele Bernardin in s tem škodovali poslovanju hotelske družbe. Zato sta Triglav naložbe in Zvon Ena Holding v stečaju zahtevala revizijo posameznih poslov za pet let, in to z revizijsko družbo Ernst & Young, in ne z Deloitte, kot so predlagali večinski lastniki. Pri izbiri revizorja jim je pritrdilo tudi Višje sodišče v Kopru.

Mali delničarji so že na majski skupščini zahtevali pregled poslov, ki jih je imela družba Hoteli Bernardin s predstavniki večinskih lastnikov oziroma z njimi povezanimi družbami. Večinski lastniki so s tako dodatno točko dnevnega reda skupščine sicer soglašali, a so vztrajali in sprejeli sklep, da bi te posle pregledala družba Deloitte, ki tudi sicer pregleduje poslovanje Hotelov Bernardin, NFD in Save. Zato je bila vložena izpodbojna tožba, ki jo je septembra potrdilo višje sodišče in privolilo v logiko malih delničarjev, da revizije ne more opraviti ista družba, ki tudi sicer pregleduje poslovanje Hotelov Bernardin in njenih večinskih lastnikov.

Posebni revizor naj bi preveril in ugotovil, ali so navedeni posli kakor koli vplivali na zmanjšanje premoženja družbe Hoteli Bernardin ali bili kakor koli škodljivi zanjo. Obstaja namreč utemeljen sum, da so pri sklepanju poslov nastale nepravilnosti in negospodarna ravnanja. Največ tovrstnih poslov je bilo v letih 2010 in 2011, ko je podjetje vodil Čedomil Vojnič (nekaj časa kot predsednik uprave, nekaj časa kot glavni izvršni direktor), ko je glavno besedo imel Stane Valant, ki je bil nekaj časa predsednik nadzornega sveta in predsednik upravnega odbora (sicer predsednik uprave NFD Holding), sedanji predsednik nadzornega sveta Miran Kraševec je bil tedaj član nadzornega sveta in član upravnega odbora družbe (in prokurist Maksime Invest, prokurist Bernardin Arkade). Franci Strajner (sedanji predsednik uprave NFD) pa je vodil pravne posle. Andrej Laznik (zdaj predsednik uprave Istrabenza) je bil prokurist Hotelov Bernardin in predsednik nadzornega sveta NFD DZU ...

Družba Hoteli Bernadin je v treh letih med 2010 in 2012 družbam, povezanim z NFD Holdingom, namenila najmanj 14,97 milijona evrov, čeprav bi jih morala porabiti za lastno poslovanje ali za razdolževanje. V istem času pa je v glavnem na račun naložb v družbe, povezane z lastniki, opravila za 17,45 milijona evrov slabitev. Večinski lastniki so skozi nadzorni svet zahtevali, da so morali Hoteli Bernardin kupiti za sedem milijonov evrov delnic NFD DZU, Daimonda, Maksime Invest, Finetola in Bernardin Arkade in jih še v istem letu slabiti za skoraj tri milijone evrov. Sočasno so Hoteli Bernardin Bernardin Arkadam, Fidini, Daimondu, Finetolu in CBH posodili za 857.000 evrov. Družbam Finetol in CBH so prodali za 3,3 milijona evrov delnic, vendar zanje niso dobili plačila. Za družbi Fidino in Bernardin Arkade so bili Hoteli Bernardin porok za najetje kredita v višini 2,2 milijona evrov. Leta 2011 so Hoteli Bernardin opravili dodatnih 5,6 milijona evrov slabitev. Januarja so najprej posodili Maksimi Invest za 1,3 milijona evrov, še isto leto so posojilo slabili za 313.000 evrov. Družbam Bernardin Arkade, Fidina, Daimond, Finetol in Flooring so odobrili leta 2011 za 731.000 evrov kratkoročnih posojil. Prodali so delnice Finetolu, Fidini in potem terjatve v višini 4,88 milijona v letu 2011 slabili. V letu 2012 pa so Hoteli Bernardin slabili še za tri milijone naložb in posojil družbam, v katerih nastopajo vedno ene in iste osebe.

Marca 2012 so najprej razrešili Čedomil Vojniča in junija istega leta še Staneta Valanta na čelu novega nadzornega sveta. Tedaj nadzorni svet prevzamejo Matej Narat (predsednik uprave Save), Milan Marinič (pomočnik uprave Save), Desanka Katič (iz NFD Holdinga) in Miran Kraševec, ki je bil tedaj prokurist Maksime Invest.

Sporni posli v Hotelih Bernardin bi lahko v primeru ugotavljanja odgovornosti kmalu zastarali, saj je po neuradnih informacijah zastaralni rok za sodne postopke zanje (odškodnisnka ali kazenska odgovornost) pet let.