SDH hoče odpoklic nadzornic Luke Koper

Radi bi odpoklicali le sedanjo predsednico NS Alenko Žnidaršič Kranjc in članico Elen Twrdy.

Objavljeno
01. junij 2017 12.42
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Koper − Uprava SDH je pred kratkim objavila zahtevo upravi Luke Koper, da dopolni dnevni red 28. redne skupščine, ki bo 30. junija, s katerim namerava država kot večinska lastnica te delniške družbe predčasno (99 dni pred potekom mandata) odpoklicati pet članov, predstavnikov kapitala nadzornega sveta, in namesto njih imenovati pet drugih, od tega tri sedanje nadzornike in samo dva nova.

Pravzaprav bi radi odpoklicali le sedanjo predsednico NS Alenko Žnidaršič Kranjc in članico Elen Twrdy. Namesto njiju pa bi za nova člana nadzornega sveta imenovali ekonomista in člana poslovodstva SŽ Milana Jelenca, ki je že opravljal funkcijo nadzornika v Luki, in revizorko, direktorico družbe Constantia Plus Barbaro Nose, ki je dolgo opravljala revizijo v Luki Koper, a so jo pred časom zamenjali zaradi domnevnega konflikta interesov (revidirala je tudi poslovanje SŽ in Intereurope).

NS izgubil zaupanje države

Podpisani predsednica uprave SDH Lidia Glavina in članica uprave SDH Nada Drobne Popovič sta v zahtevi za odpoklic zapisali, da je sedanji nadzorni svet Luke Koper izgubil zaupanje lastnika (države). Pri tem sta kot glavni razlog navedli razkritje ugotovitev finančne urpave (Furs) v zvezi s poslovanjem izvajalcev pristaniških storitev (IPS) z Luko Koper. Dodali sta še, da so nadzorniki izgubili zaupanje, ker je uprava Luke predlagala tak sklep glede imenovanja novih članov nadzornega sveta, ki naj bi bil v nasprotju z zakonom in zato izpodbojen.

Niso predlagali novih kandidatov

Pojasnimo, da uprava ob predlagani točki dnevnega reda ni podala predlaganih imen novih kandidatov za člane nadzornega sveta. Takšno odločitev je pred objavo razpisa skupščine pojasnila Alenka Žnidaršič Kranjc. Pojasnila je, da se je nadzorni svet odpovedal kandidiranju novih članov NS, ker je v slovenski javnosti splošno znano, da ta NS ni užival zaupanja večinskega lastnika.

Le kateri od resnih kandidatov za funkcijo nadzornika bi privolil, da ga kandidirajo nadzorniki, o katerih je jasno, da ne uživajo podpore pri lastniku, se je tedaj vprašala prva nadzornica Alenka Žnidaršič Kranjc, ki je na muhi lastnikov za odstrel že vsaj eno leto (nadzornike so hoteli zamenjati že lani zaradi povsem drugih razlogov od tokrat navedenih, ker zdaj navedenih razlogov tedaj sploh še ni bilo, a so to preprečili zaposleni z uporom).

Kljub temu je uprava SDH zapisala, da je nepredlaganje kandidatov nadzornega sveta »v nasprotju z zakonom in zato izpodbojno, kar jasno kaže na nujno potrebo spremembe v članstvu nadzornega sveta družbe«. V zvezi s temi nepravilnostmi je SDH sprejel tudi odločitev za vložitev posebne revizije v Luki Koper.

Čeprav je nadzorni svet večinsko odločal o prej omenjenih spornih vprašanjih, pa uprava SDH meni, da bi, zaradi kontinuitete dela, trije od petih članov spornega nadzornega sveta lahko nadaljevali delo nadzornikov. Zato v svojem predlogu za predčasni odpoklic nadzornikov predlaga, da kapitan Rado Antolovič, Andrej Šercer in Žiga Škerjanec ostanejo nadzorniki tudi v naslednjem štiriletnem mandatu.