SDH preverja korporativno upravljanje v svojih naložbah

Na Konferenci korporativnega upravljanja tudi o upoštevanju kodeksov korporativnega upravljanja.

Objavljeno
13. november 2015 17.07
Okrogla miza/nadzorni mehanizmi
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenija se na področju korporativnega upravljanja pomika v pravo smer, je ocenil Gorazd Podbevšek, predsednik strokovnega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS). »Kar se je dogajalo v preteklosti, je z današnjega vidika nenormalno,« je dodal.

Gorazd Podbevšek je na Konferenci korporativnega upravljanja, ki jo je organiziralo ZNS, poudaril, da šele zdaj razumemo, kaj je v korporativnem upravljanju normalno in kaj ni. To opažajo tudi novinarji, ki o tem poročajo. Zato obstaja občutek, da je slovensko upravljanje družb slabo, kot kaže lestvica konkurenčnosti držav IMD.

Pomembno je, da države spodbujajo družbe k izboljšanju korporativnega upravljanja, saj to vodi k boljšemu poslovanju, je poudaril Anthony Carey iz mednarodne svetovalne organizacije Mazars. Njegova kolegica Alexia Perversi je poudarila, da je potreben večji nadzor nad korporativnim upravljanjem, pri čemer naj ima vsaka država sistem prilagojen svojim značilnostim. Upošteva naj se pristop »spoštuj ali pojasni«. Ta omogoča, da se pri uveljavljanju korporativnega upravljanja v družbah upoštevajo njihove značilnosti, denimo velikost podjetja in panoga, v kateri deluje. Družba ima možnost, da upošteva priporočila kodeksa, sicer pa mora pojasniti, zakaj ga ne. V Sloveniji bodo po spremembi zakona o gospodarskih družbah morale v poslovna poročila za leto 2016 izjavo o upravljanju – v to morajo družbe vključiti izjave o spoštovanju načel enega od kodeksov korporativnega upravljanja in pojasniti morebitna odstopanja – vključiti vse družbe, ki so zavezane k reviziji, torej tudi nejavne. Slovenska vlada pa ne razmišlja o ustanovitvi organa za nadzor nad korporativnim upravljanjem, je dejal direktor direktorata za notranji trg na gospodarskem ministrstvu Dušan Pšeničnik.

Miha Kerin iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) je poudaril, da upravljalci državnih naložb vlagajo veliko napora v izboljšanje sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti. Sprejeli so več aktov, a sistematičen pristop k pregledu izjav o upravljanju ni bil narejen, je priznal. »Zdaj se osredotočamo na izboljšanje nadzora upoštevanja kodeksov,« je dejal Kerin. SDH je družbam v lasti državi poslal vprašalnik, s katerim nameravajo ugotoviti, kako so družbe implementirale Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. »S tem bomo dobili podatek, kako podjetja razumejo priporočila glede upravljanja in preverili resničnost izjav o upravljanju ter se s podjetji pogovorili, je pojasnil.

Predsednik uprave Ljubljanske borze Andrej Šketa je na konferenci sprožil vprašanje o primernosti, da ima en družbenik z več kot 25-odstotnim deležem dostop do večjega obsega informacij o družbi kot ostali, konkretno je meril na SDH. Podbevšek je poudaril, da noben družbenik večjih pravic kot ostali. Kerin pa je odgovoril, da je bil SDH ustanovljen z namenom učinkovitega upravljanja naložb v državni lasti, zato potrebuje obsežen dostop do informacij. Ob tem pa je SDH z zakonom prepovedano razkrivanje poslovnih skrivnosti podjetij.