SDH prihodnje leto ne načrtuje prodaje Telekoma Slovenije

Prihodnje leto naj bi začeli prodajo več kot 20 družb.

Objavljeno
03. december 2015 11.13
Posodobljeno
03. december 2015 11.13
sdh
Ma. G., Ba. Pa.
Ma. G., Ba. Pa.

Ljubljana - SDH bo takoj po vladni potrditvi letnega načrta upravljanja začela z aktivnostmi za privatizacijo NLB, ki jo je treba po obvezah Evropski komisiji prodati do konca leta 2017, je povedal predsednik uprave SDH Marko Jazbec.

Veljavna strategija upravljanja kapitalskih naložb države predvideva privatizacijo NLB prek javne prodaje delnic (IPO), to pa je po Jazbecovih besedah velika omejitev pri doseganju maksimalne kupnine. »Vladi bomo zato predlagali razširitev nabora privatizacijskih načinov,« je pojasnil. Pred prodajo bodo poskušali rešiti vprašanja slabih posojil in sukcesije, ter s tem minimalizirati ta tveganja, da bodo lahko dosegli najvišjo kupnino za davkoplačevalce.

Telekomu bodo skušali dvigniti vrednost

Prihodnje leto SDH načrtuje začetek privatizacije več kot 20 naložb, med njimi pa ne bo Telekoma Slovenije. Po Jazbecovih besedah bodo poskušali najprej prestrukturirati to družbo in dvigniti njeno vrednost na trgu za prodajo. V SDH si sicer želijo, da bi vlada načrt letnega upravljanja naložb sprejela še letos. Takoj po njegovi potrditvi naj bi stekli tudi postopki za prodajo Uniorja, ki je na privatizacijskem seznamu 15 podjetij.

Na področju igralništva Jazbec pričakuje spremembo zakonodaje, ki bo omogočila vstop zasebnih vlagateljev.

Čim manjši vložek države

Glede Adrie Airways, ki je že v postopku prodaje, se SDH pogovarja za različnimi zasebnimi vlagatelji, preučuje pa se tudi možnost državne pomoči pri dokapitalizaciji. Kot je razumeti Jazbeca, je cilj SDH minimizirati vložek države: »Dokazati poskušamo, da bi bil ta vložek države manjši, kot če bi šla družba v stečaj ali likvidacijo.«

O reševanju Save se SDH, ki je skupaj s Kadom tretjinski lastnik družbe, še vedno pogovarja z DUTB, ki je upnica tega holdinga, a kot kaže, je malo možnosti, da bi SDH in Kad od slabe banke odkupila terjatve do Save. Jazbec je povedal, da SDH in Kad ne moreta konkurirati za nakup teh terjatev z zasebnimi vlagatelji, saj mora DUTB pri prodaji zasledovati maksimiranje kupnine.

Cilj so ustrezni donosi

Glavni cilj upravljanja državnih in SHD naložb, ki si ga je zastavila nova uprava, bo doseganje ustreznega donosa podjetij, ki naj bi do leta 2020 dosegel osem odstotkov, pa tudi prestrukturiranje družb, ki imajo zdravo jedro. »Naše aktivnosti bodo usmerjene v maksimiziranje koristi za delničarje ob upoštevanju drugih deležnikov,« je pojasnila članica uprave SDH Anja Strojin Štampar. druga Članica Nada Drobne Popovič pa je dejala, da so cilji, ki so jih postavili, ambiciozni, a realni.

Jazbec je še povedal, da intenzivno pripravljajo pobude za spremembo strategije upravljanja, kjer bodo predlagali bolj ambiciozne cilje.

SDH bo sicer nadaljeval s poravnavanjem svojih obveznosti, ki bodo prihodnje leto znašale 85 milijonov evrov.