SDH zahteva spremembo lokacije skupščine Luke

Dvorana v centru Naravnega rezervata Škocjanski zatok je po mnenju vodstva SDH neprimerna.

Objavljeno
16. junij 2017 19.27
jer*Luka Koper, žerjavi, kontejnerji
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Koper - Tri tedne po objavi sklica skupščine Luke Koper, ki bo 30. junija, je vodstvo SDH upravo Luke danes pozvalo, da najkasneje v ponedeljek, 19. junija objavi spremembo lokacije skupščine, da namesto domnevno neprimerne dvorane v centru Naravnega rezervata Škocjanski zatok določi dvorano Mediteranea v Grand hotelu Bernardin. Po naših informacijah takšna sprememba lokacije ni možna brez preklica in ponovnega sklica skupščine.

Vodstvo Slovenskega državnega holdinga je ugotovilo, da dvorana centra naravnega rezervata ni »v skladu z veljavnimi predpisi in načrtom upravljanja rezervata Škocjanski zatok, da tovrsten dogodek ni skladen s cilji rezervata in da vsebina skupščine ni predstavitev naravnega rezervata.« »Zaradi navedenega in v izogib preklica ali preprečitve skupščine zato SDH pričakuje od uprave odgovorno ravnanje v smeri določitve druge za ta dogodek primerne in dopustne lokacije.« Vodstvo SDH je k tej razlagi upravi Luke predlagalo, da novo lokacijo skupščine določi v dvorani Mediteranea v prostorih Grand hotela Bernardin. Pojasnili so, da je dvorana »preverjeno razpoložljiva«.

Vodja naravnega rezervata Škocjanski zatok Nataša Šalaja je SDH-ju in Luki odgovorila, da so v SDH narobe razumeli uredbo o naravnem rezervatu: »Konferenčni dogodki, kot so poslovni sestanki, srečanja, konference in delavnice, niso dogodki te vrste, ki jih uredba in drugi dokumenti prepovedujejo, saj potekajo samo v centru za obiskovalce, zanje sklicatelj dogodka samo najame prostor in jih uredba ne vključuje. Center je lociran ob vhodu v rezervat, omogoča dostop s parkirišča brez vsakršne motnje na varovane vrste in habitate, na katere se nanašajo varstveni cilji naravnega rezervata,« je zapisala Šalaja in dodala, da se zahteve iz načrta upravljanja za take konferenčne dogodke v centru ne uporabljajo, saj ni pričakovati nobenih negativnih vplivov na varovane vrste in habitate. Obratno: skupščina Luke Koper v tem centru bi lahko bil povsem primeren dogodek.

Luka Koper bi za najem konferenčne dvorane v Škocjanskem zatoku plačala 100, za najem konferenčne dvorane v Bernardinu pa 600 evrov. Center ima na voljo 90 sedežev, skupščine po navadi obišče okoli 50 udeležencev. Odvetnik Stojan Zdolšek, ki ima verjetno največ izkušenj z vodenjem skupščin pri nas, je na naše vprašanje odgovoril, da zahteva SDH formalno ni izvedljiva: »Če bi hoteli med 30-dnevnim sklicem skupščine spremeniti lokacijo, bi morali preklicati tokratni sklic in objaviti nov sklic skupščine v najmanj 30 dneh, seveda. V nasprotnem primeru bi lahko vsak od sprejetih sklepov doživel pričakovano napoved izpodbojne tožbe.« V upravi Luki Koper danes še niso sprejeli odločitve. Sklepamo, da bodo v ponedeljek skušali dobiti natančnejše usmeritev SDH.

Predstavniki enega od sindikatov Luke Koper so ocenili, da je dopis SDH napeljeval upravo v kršitev zakonodaje. Na posebno vprašanje, ali se morda večinski lastnik res boji, da bi skupščina lahko motila naravo, ali pa se boji, da bi delavci motili potek skupščine, so nam odgovorili, da takih namer nimajo, da pa razmišljajo o tem, kako bi dan kasneje, na obletnico lanskega upora v Luki, pripravili spominski dan.