Septembra nižja brezposelnost kot avgusta in višja kot lani

Kljub večjemu številu na novo prijavljenih brezposelnih (114.669), se je povečalo njihovo zaposlovanje.

Objavljeno
07. oktober 2013 15.25
acr zavod za zaposlovanje
E. R., gospodarstvo
E. R., gospodarstvo

Ob koncu septembra je bilo na zavodu za zaposlovanjue prijavljenih 114.669 brezposelnih, kar je 1,7 odstotka manj kot avgusta. Od 9.827 odjavljenih brezposelnih se jih je zaposlilo ali samozaposlilo 6.419, kar je 56,7 odstota več kot avgusta in 16,2 odstotka več kot septembra lani.

Septembra se je brezposelnost še zniževala, saj se je kljub večjemu številu na novo prijavljenih brezposelnih oseb povečalo njihovo zaposlovanje. K temu v letošnjem letu v večji meri prispevajo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Ob koncu septembra 2013 je bilo pri Zavodu prijavljenih 114.669 brezposelnih oseb, kar je 1.931 oseb oziroma 1,7 odstotka  manj kot avgusta, v primerjavi s septembrom 2012 je bila brezposelnost še vedno večja za 8,8 odstotka. V obdobju prvih devetih mesecev je bilo pri Zavodu v povprečju prijavljenih 119.542 brezposelnih oseb, kar je 9,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2012.

Septembra 2013 se je na novo prijavilo 7.896 brezposelnih oseb, kar je 22,6 odstotkov  več kot avgusta in 9,4 odstotka manj kot septembra 2012. Med novoprijavljenimi je bilo 1.504 iskalcev prve zaposlitve, 1.434 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3.916 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V letošnjih prvih devetih mesecih se je pri Zavodu na novo prijavilo 75.040 brezposelnih oseb, kar je 8,8 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (39.463), prijavilo se je še 9.709 iskalcev prve zaposlitve ter 16.047 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je pri Zavodu prijavilo za 33,2 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, 12,9 odstotkov več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa se je prijavilo za 3,3 odstotka  manj.

Od 9.827 brezposelnih oseb, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6.419 oseb, kar je 56,7 odstotkov več kot avgusta in 16,2 odstotka več kot septembra lani. V letošnjih prvih devetih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 78.432 brezposelnih oseb, od teh 50.995 zaradi zaposlitve, kar je 13,7 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2012.

Vključitev brezposelnih oseb v ukrepe subvencioniranja zaposlitev pri delodajalcih je bilo v prvih devetih mesecih 4.122, subvencijo za samozaposlitev je prejelo 2.381 brezposelnih oseb, vključitev v javna dela pa je bilo 5.228.

Brezposelnost se je povečala le v Kopru

Septembra 2013 se je v primerjavi z avgustom brezposelnost povečala le v eni od območnih služb Zavoda, in sicer v Območni službi Koper (za 0,5 odstotka). V drugih območnih službah se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo, od tega bolj kot na ravni države v območnih službah Ptuj (-6,1 odstotka), Maribor (-3,7 odstotka), Sevnica (-3,3 odstotka), Murska Sobota (-2,7 odstotka), Velenje (-2,4 odstotka) in Celje (-2,0  odstotka).

Glede na lanski september je brezposelnost ostala nižja le v Območni službi Ptuj, za 6 odstotkov medtem ko stanje pred letom najbolj presegajo v Območnih službah Ljubljana (za 12,9 odstotka), Trbovlje (za 11,8 odstotka) Koper (za 11 odstotkov), Kranj (za 9,4 odstotkov), Celje (za 9,3 odstotka) in Nova Gorica (za 9,3 odstotka)

Več iskalcev prve zaposlitve

Septembra sta se pričela povečevati deleža iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, povečali so se tudi deleži brezposelnih brez strokovne izobrazbe, brezposelnih s srednjo splošno oziroma. strokovno izobrazbo in dolgotrajno brezposelnih. Deleži ostalih značilnih kategorij brezposelnih so glede na avgust ostali nespremenjeni, razen deležev trajno presežnih delavcev oziroma brezposelnih zaradi stečajev, brezposelnih, ki so stari 50 let ali več, in brezposelnih s terciarno izobrazbo, ki so se zmanjšali.

V primerjavi z lanskim septembrom pa se je struktura brezposelnosti spremenila tako, da je med brezposelnimi letos večji delež žensk, brezposelnih v starostnih skupinah od 15 do 29 let in od 30 do 39 let ter iskalcev prve zaposlitve. Manjše deleže kot lani predstavljajo brezposelni v starosti od 40 do 49 let, stari 50 let in več, brezposelni trajno presežni delavci oz. stečajniki ter dolgotrajno brezposelne osebe.

V izobrazbeni strukturi brezposelnih sta se v zadnjem letu povečala delež brezposelnih s srednjo splošno oziroma strokovno izobrazbo (na 26,8 odstotkov) in delež brezposelnih s terciarno izobrazbo (na 16,1 odstotek). Delež brezposelnih s poklicno izobrazbo se je zmanjšal na 24,4 odstot, brezposelnih brez strokovne izobrazbe pa na 32,7 odstotka.