SID banka do dobička z odpravo slabitev

Čiste obresti banke so se zmanjšale za šestino, finančne naložbe pa so prinesle izgubo.

Objavljeno
21. marec 2018 12.34
Karel Lipnik
Karel Lipnik

SID banka je lani ustvarila 11,76 milijona evrov čistega dobička, kar je zgolj polovica dobička, ustvarjenega v letu 2016.

Čiste obresti so lani dosegle 20,6 milijona evrov, kar je šestino manj kot predlanskim. Banka, ki ne posluje s prebivalstvom, je lani celo plačala 245.000 evrov več provizij, kot jih je zaračunala.

S finančnimi instrumenti je lani bančna skupina skupno ustvarila 1,1 milijona evrov izgube, ki je pretežno nastala pri finančnih sredstvih, ki so knjižene po pošteni vrednosti. Predlanskim so finačni instrumenti banki prinesli 17 milijonov evrov dobička.

Stroški dela so se lani povečali za devet odstotkov na 16,7 milijona evrov.

Zato pa je banka lani naredila neto 7,4 milijona evrov odprave slabitev, medtem ko je še predlanskim naredila za deset milijonov evrov dodatnih slabitev kreditnega portfelja.