Sij in Geoplin z novim dogovorom o ceni plina

V Slovenski industriji jekla menijo, da bo to povečalo njihovo konkurenčnost.

Objavljeno
15. oktober 2014 11.34
reu UKRAINE-CRISIS/GAS-PIPELINES
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo

Ljubljana − Slovenska industrija jekla − Sij je z družbo Geoplin dosegla dogovor o novih komercialnih pogojih dobave zemeljskega plina, s čimer bo družba še povečala konkurenčnost poslovanja, saj bodo novi pogoji upoštevali spremenjene razmere na trgu zemeljskega plina v zadnjih letih, so sporočili iz Sija.

V Siju so že nekaj časa opozarjali tudi na težave s ceno plina, ki jih imajo zaradi dolgoročnih pogodb z Geoplinom. Ta cena je bila po njihovih navedbah kar 30 odstotkov višja od tržne, kar družbi povzroča dodatne stroške. Sij namreč spada med največje slovenske odjemalce zemeljskega plina, saj letna poraba tega energenta skupine v obsegu 69 milijonov kubičnih metrov predstavlja več kot osem odstotkov celotnega slovenskega letnega povpraševanja. »Zemeljski plin predstavlja tudi enega pomembnejših stroškov za obe jeklarski podjetji v skupini SIJ (Acroni, Metal Ravne), zato bodo boljši komercialni pogoji dobave zemeljskega plina občutneje vplivali na znižanje stroškov energentov in s tem na povečanje konkurenčnosti poslovanja celotne skupine Sij,« so še sporočili iz družbe.

Dodali so, da je Geoplin seznanil poslovodstvo skupine Sij s predlogom zavez, ki jih je Geoplin ponudil Javni agenciji RS za varstvo konkurence. »V skupini Sij ocenjujemo, da gre za izjemno pomembno spremembo na trgu dobave zemeljskega plina, še posebej če bodo obstoječe zaveze nanašale tudi na že obstoječe pogodbe. To bi bila optimalna rešitev, saj bi tako predlagane zaveze in novi pogoji neposredno vplivale tudi na že realizirane dobave zemeljskega plina.«