Milijardno premoženje SDH v roke države

Vlada je prejela predlog zakona o Slovenskem odškodninskem skladu.

Objavljeno
18. maj 2017 11.51
Krka
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana − Slovenski državni holding (SDH) bo moral na državo že letos neodplačno prenesti za 200 milijonov evrov svojih kapitalskih deležev, do konca leta 2020 pa vse preostalo premoženje, tako da bo nato le še upravljavec naložb.

Tako predvideva predlog zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki ga je sprejela vlada. Kot je pojasnila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, je predhodnik SDH, odškodninski sklad, v preteklosti premoženje prejel za poplačilo denacionalizacijskih obveznosti, a se je vmes način poplačila spremenil − z najemom dolga. Večina naložb Soda oziroma njegovega naslednika SDH je bila s strategijo upravljanja državnih deležev opredeljenih kot pomembne ali strateške, kar pomeni, da družba z njimi ne more prosto razpolagati.

Prenos v dveh korakih

Tako je vlada za poplačilo dolga SDH, ki zapade julija, družbo decembra lani dokapitalizirala z 200 milijoni evrov. V zameno tako zdaj načrtuje neodplačen prenos naložb SDH v neposredno last države. Sprejeti predlog predvideva prenos v dveh korakih: do 20. decembra letos naj bi holding na državo prenesel za 200 milijonov evrov naložb, do 20. decembra 2020 pa še preostanek njegovih naložb, ki so bile konec lanskega leta vredne dobro milijardo evrov.

Finančna ministrica je zavrnila očitke, da gre za nacionalizacijo premoženja, in poudarila, da SDH ostaja upravljavec. »Gre pa za konsolidacijo državnih naložb, ki so opredlejene kot strateške in pomemebne,« je dejala.

Odvzem najboljših naložb

Na SDH odvzema naložb danes ne komentirajo. Neuradno pa je mogoče izvedeti, da s predlagano rešitvijo niso zadovoljni, saj jim bo to porušilo letni finančni načrt.

Tako tudi ni znano, katere naložbe bi SDH v državno last lahko prenesel že letos. Če bodo poslanci novelo sprejeli v predlagani obliki, pa to pomeni, da bodo v neposredno last države prešli tudi SDH deleži v Krki, Petrolu, Zavarovalnici Triglav, Luki Koper, Savi, Pozavarovalnici Sava, Hitu, Uniorju in še nekaj manjših naložb. Ker gre pri manjših naložbah tudi za manjše vrednosti, ki ne bodo dosegle 200 milijonov evrov je pričakovati, da se bo SDH moral že letos posloviti tudi od kakšnega blue chip podjetja.