SIQ preizkuša z več kot 400 standardi

V EU proizvajalci z oznako CE prevzemajo celotno odgovornost za varnost proizvodov.

Objavljeno
05. junij 2017 11.18
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Visoka raven varnosti in kakovosti proizvodov je v sodobni družbi vse bolj zaželena in cenjena dobrina. Na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) s postopki preizkušanja in certificiranja proizvodov že več kot 50 let zagotavljajo njihovo varnost in slovenskemu gospodarstvu omogočajo še hitrejše, učinkovitejše in konkurenčnejše nastopanje na globalnih trgih.

Zelo hiter razvoj svetovnih tehnologij in posledično proizvodov na svetovne trge prinaša neizprosno konkurenco. Na trg prihajajo vedno novi, boljši in tudi cenejši izdelki, pri katerih si prodajalci pomagajo z najrazličnejšimi prijemi, še posebno z agresivnim oglaševanjem, nižjimi cenami in podobnim. Kupci in posledično celotna družba je pri uporabi takšnih izdelkov zaradi velike konkurenčnosti pogosto izpostavljena vse večji nevarnosti.

Oznaka CE potrjuje varnost proizvodov

Proizvajalci v Evropski uniji z oznako CE (Conformité Européenne – evropska skladnost) prevzemajo celotno odgovornost za varnost proizvodov, za prodajo zunaj EU pa morajo pogosto pridobiti dodana nacionalna potrdila in certifikate. Večina držav in potrošniških zvez od trgovcev in proizvajalcev zahteva, da se na njihovih trgih prodajajo le izdelki, ki izpolnjujejo določene kakovostne, varnostne in okoljevarstvene zahteve.

Za podjetja je torej priporočljivo in v nekaterih kategorijah proizvodov, kot so potencialno nevarni stroji, stiskalnice, železniška industrija ipd. obvezno preverjanje varnosti proizvodov pri mednarodno priznani in neodvisni organizaciji, kjer si s preizkušanjem in certificiranjem zagotovijo zaupanje v lastne proizvode, konkurenčno prednost in omogočijo nastop na globalnem trgu.

Trije osnovni vidiki varnosti

»Na SIQ preverimo, če je stroj dovolj varen s stališča mehanske in električne varnosti ter ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za dajanje stroja v obratovanje. Prav tako preverjamo varnost strojev, ki že obratujejo, bodisi zaradi nadgradnje, spremenjenih pogojev obratovanja ali zakonodaje,« pravi direktor področja varnosti in elektromagnetike v SIQ Gregor Schoss.

Na SIQ z večino podjetij sodelujejo že v zgodnjih fazah razvoja njihovih proizvodov, kjer na proizvodih, ki še niso končani, naredijo tudi večino preskusov. To proizvajalcu zagotavlja hitro, takoj po končanem razvoju, dajanje proizvoda na trg. Obstaja več različnih zahtev za varnost proizvodov, kar je odvisno od vrste proizvoda, okolja, v katerem bo uporabljen, in države, v kateri ga želijo prodajati.

Pri preizkušanju ni mogoče mimo treh osnovnih vidikov varnosti, in sicer električne in mehanske varnosti, varnosti z vidika elektromagnetne združljivosti in varnosti okolja, kjer preverjajo tveganja zaradi izpostavljanja proizvoda različnim pogojem v okolju.

Od zgodnjega razvoja do certificiranja

»Strokovnjaki SIQ zagotavljajo strokovno pomoč proizvajalcem na katerikoli stopnji nastajanja novega proizvoda, od zgodnjega razvoja do končne certifikacije. Proizvajalec zato lahko odpravi težave še v razvojni fazi in preizkušanje, ko je razvoj proizvoda končan, je krajše in hitrejše za skoraj polovico. Varnost proizvodov preverimo z okoli 200 preizkusi in meritvami. Tipičen postopek preizkušanja traja od tri do pet tednov,« pojasnjuje Schoss.

Na podlagi uspešno opravljenih preizkusov SIQ izda mednarodno veljavna poročila in certifikate, s katerimi proizvajalec oziroma izvoznik lahko varno prodaja proizvode po vsem svetu. Ker je SIQ član številnih mednarodnih združenj in podpisnik bilateralnih sporazumov, pridobivajo certifikate v imenu naročnikov že v več kot 130 državah po vsem svetu. Za slovenske izvoznike je to velika prednost, saj lahko pridobijo vse potrebne certifikate že v Sloveniji.

Bolj tvegana uporaba, kompleksnejše preverjanje

Proizvajalci se pogosto spopadajo z vprašanjem, katere standarde morajo izpolniti v postopku ugotavljanja skladnosti za svoje proizvode. V SIQ so samo pri varnosti in elektromagnetiki usposobljeni za preizkušanje po več kot 400 standardih in v praksi velja, da bolj ko je tvegana uporaba kakega izdelka, kompleksnejši je postopek ugotavljanja njegove ustreznosti in zahtev posameznih standardov.

»Na podlagi specifikacije proizvoda in izvoznega trga naši strokovnjaki definirajo, katere standarde in tehnične zahteve je treba upoštevati pri načrtovanju, izdelavi in prodaji proizvoda ter kako zagotoviti, da bo proizvod izpolnjeval zahteve različnih trgov.

Tudi posamezni trgi definirajo, ali je treba pridobiti certifikate le za proizvode, ali pa je preverjanje kompleksnejše in je treba preveriti tudi sistem vodenja kakovosti v proizvodnji ali v celotni organizaciji proizvajalca. Pogosti so primeri, ko zahtevo po certificiranju in posebnih standardih določijo njihovi kupci in odjemalci proizvodov,« pojasni Gregor Schoss.

Korak pred drugimi

Na SIQ imajo za vse omenjene postopke veliko različnih laboratorijev, kot so laboratorij za elektrotehniko in elektroniko, za stroje, za preizkušanje svetil, igralnih aparatov, gospodinjskih aparatov, za preizkušanje vplivov na okolje, laboratorij za ugotavljanje elektromagnetne združljivosti, protieksplozijsko zaščito ipd.

Znanje in izkušnje njihovih strokovnjakov ter vrhunska oprema omogočajo, da lahko sledijo izjemnemu tehnološkemu razvoju. Gregor Schoss pravi, da je sodelovanje v tehnološkimi napredki, ki bodo na trgu čez nekaj let, del njihovih vsakdanjih poslovnih procesov in morajo biti korak pred njihovimi naročniki.