Skupina NKBM v devetih mesecih s 16,2 milijona evrov dobička

Matična banka je v tem obdobju povečala čisti dobiček s 17,8 milijona evrov na 28,1 milijona evrov.

Objavljeno
26. november 2015 18.55
NKBM, 29.3.2015, Maribor
Maribor - Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih poslovala stabilno in ustvarila 16,2 milijona evrov, banka pa 28,1 milijona evrov čistega dobička. To izkazuje nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM od januarja do septembra 2015, s katerim se je na včerajšnji seji, seznanil nadzorni svet banke, so sporočili iz NKBM.

Med drugimi aktualnimi poslovnimi temami so se nadzorniki seznanili z aktivnostmi za upravljanje nedonosnih terjatev in učinkovitega obvladovanja kreditnega tveganja. To sta prednostni področji, ki jima bodo v banki in Skupini Nove KBM tudi v prihodnje posvečali veliko pozornosti. Ob tem v banki krepijo svojo prisotnost na trgu, med drugim z dejavnim sodelovanjem s strankami ter zagotavljanjem kakovostnih in sodobnih storitev.

Ob koncu septembra je delež neto zneska nedonosnih terjatev v skupnem portfelju banke znašal malo nad 20 odstotkov, v Skupini pa dobrih 21 odstotkov, kar je za 2 odstotni točki manj kot ob koncu leta 2014. Banka ima vzpostavljeno strategijo upravljanja slabih naložb ter tvegane terjatve in naložbe upravlja na enem mestu, vpeljali pa so tudi sistem zgodnjega opozarjanja na kreditno tveganje (EWS), so sporočili z banke. 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom aktivnosti prestrukturiranja Skupine Nove KBM. Poštna banka Slovenije (PBS) in Nova KBM sta novembra pričeli z aktivnostmi za združitev bank. Postopek prodaje KBM banke v Srbiji poteka, Adria Bank je že vrnila bančno licenco in je pred dokončno likvidacijo. KBM Leasing Hrvatska ter leasing družbi v Sloveniji: KBM leasing in Gorica leasing so v likvidacijskih postopkih. Preostale družbe: Moja naložba, KBM Infond, MPay in KBM Invest ostajajo del Skupine Nove KBM.

»Ključni cilj prestrukturiranja je, da Skupina Nove KBM postane osredotočena na osnovno, bančno dejavnost, še učinkovitejša in dobičkonosna,« so zapisali v sporočilu za javnost, po seji NS NKBM.