Skupina Žito: ob koncu tretjega kvartala prodaja višja od lanske

Skupina Žito je do konca septembra ustvarila 1,9 milijona evrov čistega dobička, družba Žito pa v višini 1,4 milijona evrov.

Objavljeno
13. november 2015 10.14
hočevar žito
M. F. K., gospodarstvo
M. F. K., gospodarstvo

Ljubljana − Skupina Žito je v prvih letošnjih devetih mesecih prodala za odstotek več kot v istem obdobju lani, to je za 82,3 milijona evrov, družba Žito pa za 76,8 milijona evrov izdelkov in storitev. Na tujih trgih opažajo 10,4-odstotno rast prodaje. Skupina Žito je do konca septembra ustvarila 1,9 milijona evrov čistega dobička, družba Žito pa v višini 1,4 milijona evrov.

Nadzorni svet Žita je na včerajšnji seji obravnaval poslovno poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito za prvih devet mesecev letos. V Žitu med pomembnejše poslovne dogodke v tem obdobju štejejo tudi zaključeno prodajo večinskega deleža družbe Žito hrvaški Podravki.

Skupina Žito je do konca septembra 2015 ustvarila 1,9 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je v primerljivem obdobju lanskega leta ta znašal 2,1 milijona evrov. Družba Žito je ustvarila čisti dobiček v višini 1,4 milijona evrov, medtem ko je v istem obdobju predhodnega leta ustvarila čisti dobiček v vrednosti 1,5 milijona evrov.

Glavnino prihodkov še vedno predstavlja domači trg

Prodaja Skupine Žito je od primerljive lanske višja za 0,7-odstotka. Prodaja je zrasla v stebrih Kruh in Sodobna kuhinja, medtem ko je prodaja v stebrih Konditorstvo, Mlinarstvo in Principali nekoliko upadla. Glavnino prihodka še vedno predstavlja domači trg, kjer je sicer prodaja v primerjavi z istim lanskim obdobjem 0,8-odstotka nižja.

Na tujih trgih, kjer v Žitu ustvarijo 21 odstotkov prihodkov, imajo kar 10,4-odstoten porast prodaje, ki je predvsem posledica povečane prodaje polpečenih pekovskih izdelkov na trge Evropske unije.

Skupina Žito je ob koncu tretjega kvartala letos zaposlovala 1153 ljudi. To je 27 oseb več kot v primerljivem lanskem obdobju, ko je bilo v Skupini Žito zaposlenih 1.126 ljudi.

»Z doseženimi poslovnimi rezultati ob koncu tretjega kvartala smo v Žitu zadovoljni, saj smo bili v zadnjem obdobju, kljub postopkom prodaje družbe Žito močno osredotočeni na našo osnovno dejavnost in poslanstvo. Izpostavim lahko predvsem rezultate prodaje Skupine Žito in prihodke od prodaje družbe Žito, ki so višji od primerljivih lanskih, ter prodajo v izvozu, kjer smo imeli nekaj več kot desetodstotno rast,« je poslovanje v obdobju januar−september komentiral Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.

Hrvaška Podravka je 5. oktobra izpolnila vse pogoje za zaprtje transakcije za pridobitev 51,55 odstotka osnovnega kapitala družbe Žito. Tako je bila realizirana prodaja večinskega deleža družbe Žito, s čimer je Podravka postala večinski lastnik družbe.

Podravka je kot večinski lastnik 22. oktobra objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh preostalih delnic družbe Žito. Odkup še poteka, saj je veljavnost prevzemne ponudbe do vključno 23. novembra.