Skupščina Žita 19. januarja o iztisnitvi malih delničarjev

Podravka mali delničarjem Žita ponuja odpravnino v višini 180,1 evra na delnico.

Objavljeno
18. december 2015 10.48
jsu-Zito
V. T.
V. T.

Ljubljana − Uprava Žita je za 19. januar 2016 sklicala skupščino, na kateri bodo odločali o izključitvi malih delničarjev.

Če bo skupščina potrdila predlog glavnega delničarja Žita Podravke, bodo mali delničarji upravičeni do odpravnine v višini 180,10 evra na delnico. To je kupnina, ki jo je Podravka ponudila v ponudbi za prevzem ljubljanskega pekarskega podjetja. Podravka je objavila tudi javni poziv vsem delničarjem Žita, naj ji do 19. januarja sporočijo osebne podatke in račun, na katerega jim bo nakazala odpravnino za delnice.

Izključitev malih delničarjev lahko skladno z zakonom predlaga delničar, ki ima najmanj 90 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Podravka je s prevzemom postala 86,8-dostotna lastnica Žita, skupaj z njegovimi lastnimi delnicami pa v ljubljanski pekarski družbi danes že obvladuje 96,8 odstotka in s tem presega prag, s katerim lahko izključi preostale delničarje. Ko glavni delničar preseže 90-odstotni lastniški prag, se možnosti, da bi manjšinski delničarji uveljavljali svoje premoženjske in upravljavske pravice, zmanjšajo oziroma jih sploh ne morejo uresničevati, še vedno pa imajo seveda premoženjski interes.

Ker gre predvidevati, da bo iztisnitev uspela in ker po njej v Žitu ne bo več manjšinskih delničarjev, Podravka predlaga tudi, da se delnice Žita umaknejo z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. To bo druga glavna točka, o kateri bodo odločali na januarski skupščini.