Slaba banka prevzema Thermano

Odvetnik Soklič: Dokapitalizacija družbe ne bo uspela, DUTB, ki je večinska lastnica, pa bo kot upnica imela proste roke za popoln prevzem.

Objavljeno
08. september 2014 19.49
Špela Kuralt, Celje
Špela Kuralt, Celje
Celje – Odvetnik Borut Soklič je v imenu malih delničarjev, ki imajo dobrih 15 odstotkov osnovnega kapitala Thermane, povedal, da je rezultat skupščine družbe, ki bo v četrtek, že znan. Dokapitalizacija družbe, ki je razglasila insolventnost, ne bo uspela, DUTB, ki je večinska lastnica, pa bo kot upnica imela proste roke za popoln prevzem Thermane.

Izvirni greh, kot je pojasnil Soklič, je bil storjen maja, ko je uprava Thermane s predsednikom Andrejem Bošnjakom na čelu naročila novo oceno vrednosti nepremičnin, ki je znatno zmanjšala vrednost kapitala družbe. Prav zato letnega poročila nadzorni svet družbe sploh ni obravnaval, ampak je to preložil na skupščino, na kateri so člane seznanili z insolventnostjo, ki pa je, kot pravi Soklič, sploh ne bi bilo, če bi bila cenitev prava.

»Družba je ... ugotovila, da obstajajo indici za morebitno precenjenost na sredstvih družbe, ki jih je želela preveriti z neodvisno cenitvijo za potrebe računovodskega poročanja ...,« piše v letnem poročilu za lansko leto. Kot pravi Soklič, ni uprava nikjer zapisala, zakaj dvomi o precenjenosti nepremičnin, niti zakaj je bilo prevrednotenje sploh potrebno. »Kaj se je zgodilo od aprila, ko se je Thermana z bankami dogovorila za načrt finančnega prestrukturiranja, do maja, ko se je odločila za oceno vrednosti nepremičnin?«

Nezanesljive ocene

Soklič je poudaril, da je uprava naročila oceno vrednosti pri cenilcu Antonu Kožarju, ki je oceno opravil za družbo že v preteklosti. V dveh letih je vrednost Thermaninih nepremičnin po mnenju Kožarja padla za kar 38 milijonov evrov, prav zato pa je družba lani imela kar 25,5 milijona evrov izgube (leta 2012 le dober milijon).

Uprava je šele na poziv največjih lastnikov naročila še eno cenitev, opravila jo je družba KF Finance, s katero so imeli že prej sklenjeno svetovalno pogodbo zaradi insolventnosti. Zadeva je sporna, kot pravi Soklič, že zaradi konflikta interesov, vendar je težav še več: »KF Finance so opravile cenitev na drugi datum kot Kožar, še bolj ključno pa je, da so jo opravile zaradi morebitne prisilne poravnave. Tako je ta vrednost še nižja kot Kožarjeva. So pa jasno zapisali, da ta ocena ni za namen računovodskega izkaza!«

Nesmiselna skupščina?

V četrtek bodo na skupščini najprej odločali o zmanjšanju kapitala za kar 12,5 milijona evrov (na 3,1 milijona evrov) zaradi kritja lanske izgube, nato pa bodo upniki lahko s svojimi terjatvami Thermano dokapitalizirali. Na voljo bo novih 16 milijonov navadnih imenskih kosovnih delnic po en evro. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic je izključena.

Kot pravi Soklič, tak scenarij ni nov, skupščina pa je nesmiselna, ker se že ve, kakšen bo izid. DUTB, ki je že zdaj največja lastnica (več kot 21-odstotna), je tudi največja upnica, saj bo prevzela terjatve vseh bank. To pomeni, da gre za postopno izrinjanje ostalih delničarjev iz družbe, razlaga Soklič. Včeraj je vložil že nekaj izpodbojnih tožb zaradi sklepov avgustovske skupščine, napoveduje že nove. Dodal je tudi, da iz te zgodbe lahko izidejo tudi postopki za ugotavljanje osebne odgovornosti.