»Smo boljši od povprečnih zahodnih zavarovalnic«

Gabrijel Škof, Adriatic Slovenica o novicah o odpuščanju:  Če bi  čez noč zmanjšali število zaposlenih za 20 odstotkov, bi bilo z njo nekaj hudo narobe.

Objavljeno
23. september 2013 22.34
Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatic Slovenica v Ljubljani, 18. septembra 2013
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Ljubljana – Prvega oktobra bo približno 75.000 zavarovancev, ki imajo v KD Življenje sklenjeno življenjsko zavarovanje, prešlo na zavarovalnico Adriatic Slovenica. Obe družbi sta članici Skupine KD Group, ki se je s prenosom zavarovancev tudi navzven začela organizacijsko spreminjati. O tem smo se pogovarjali s predsednikom uprave Adriatica Slovenice Gabrijelom Škofom.

S prehodom zavarovancev KD Življenje (KDŽ) v Adriatic Slovenico (AS) bo ta zavarovalnica postala druga največja v državi, imela bo 640.000 zavarovancev. Gabrijel Škof zagotavlja, da njihovim novim strankam pri tem ne bo treba storiti nič, zavarovalne police pa bodo ostale enake.

V petek ste od Agencije za zavarovalni nadzor prejeli soglasje za združitev obeh zavarovalnic, ki delujeta v Skupini KD Group. Ali je s tem KDŽ nehala obstajati, njeni zavarovanci pa so postali zavarovanci AS?

Dobili smo soglasje za prenos portfelja življenjskih zavarovanj iz KDŽ v AS. Vsa zavarovanja KDŽ bodo z vpisom v sodni register prešla v AS – pričakujemo, da bo to najpozneje 1. oktobra –, zavarovanci KDŽ pa bodo avtomatično postali zavarovanci AS. Poslali jim bomo brošuro, v kateri bomo pojasnili prenos zavarovalnih polic in posledice zanje. Za zavarovance se ne bo spremenilo nič, obveznosti, ki jih ima KDŽ do njih po zavarovalnih policah, bo prevzela AS in jih tudi izpolnila.

Zavarovance pa ne čakajo nobene dodatne obveznosti zaradi prenosa?

Tako je. AS preprosto vstopi v zavarovalno pogodbo, ki je sklenjena med KDŽ in posameznim zavarovancem, namesto KDŽ. Ko se bo iztekla ali če bo nastopil zavarovalni primer, bodo s polico KDŽ uveljavljali svoje upravičenje v AS. Med pripravo na prenos smo sicer že dolgo, prezaposlili smo že prodajno mrežo in tudi razvojno ekipo iz KDŽ v AS.

Čeprav je AS predvsem premoženjska zavarovalnica, ponuja tudi lastna življenjska zavarovanja. Boste združevali oziroma ukinjali podobne produkte?

Lani smo z življenjskimi zavarovanji zbrali nekaj več kot 13 milijonov evrov premij, je pa res, da v zadnjih letih teh produktov nismo tako široko razvijali kot sestrska zavarovalnica KDŽ. S prenosom portfelja in zaposlenih se bo AS zelo strokovno okrepila predvsem na področju življenjskih zavarovanj. Težko je govoriti o tem, da bomo zavarovanja ukinjali, ker se zavarovalni produkti obeh zavarovalnic ne prekrivajo. Sicer pa imajo produkti določen rok trajanja. Posameznik mora zavarovalne police sklepati glede na to, kaj v nekem življenjskem obdobju potrebuje. Tudi družbeno-ekonomske okoliščine dajejo v določenem časovnem obdobju prednost enemu produktu, ki morda čez nekaj let sploh ni več zanimiv. Zavarovalnica ga takrat ukine ali spremeni. Mi to ves čas počnemo – produkte zaradi izboljšav spreminjamo, uvajamo nove, včasih katerega ukinemo.

Govorili ste o racionalizaciji produktov.

Da, ampak v smislu, da zavarovancem ponudimo tisto, kar potrebujejo v nekem življenjskem obdobju in glede na njihove takratne potrebe. Na žalost se včasih na trgu dogaja, da kakšna stranka kupi več enakih produktov. Dober zavarovalni agent zna strankam svetovati, katera zavarovanja so zanje najprimernejša trenutno in na srednji ali daljši rok. Smiselno je, da stranki ponudiš paleto produktov, ki jih potrebuje, in da ji omogočiš, da se produkti preoblikujejo. Na to mislimo, ko govorimo o racionalizaciji.

Ali je zdaj torej priložnost, da ljudje preverijo svoje zavarovalne police, kako kakovostno so zavarovani?

S tem se jim ni treba ukvarjati. Zastopniki jih bodo ob priložnosti obiskali in jim svetovali spremembe oziroma dopolnitve, če bo treba. Verjetno jim bodo ponudili širše sodelovanje, kot so ga imeli s KDŽ, saj AS ponuja celoten nabor zavarovanj.

Pričakujete, da bi, na primer, nekdo, ki ima zdaj življenjsko zavarovanje v KDŽ, zdravstveno pa pri vaši konkurenci, iskal tudi to ponudbo pri vas?

Želimo si, da bi bilo tako. Smo močna in stabilna zavarovalnica, osredotočena na razvoj. V zadnjih letih smo zelo izboljšali poslovanje: prečistili smo poslovne procese, uvedli nove tehnologije dela in jih še uvajamo. Prejšnji teden smo dobili nagrado na tekmovanju WEBSI – Spletni prvaki 2013. Upam si reči, da smo boljši od povprečnih zahodnoevropskih zavarovalnic, saj smo v tehnološko-razvojnemu zagonu. Obstajamo zaradi strank, izpolnjevati moramo njihove potrebe. Generacije, ki prihajajo, še ne znajo pisati, pa že segajo po pametnih telefonih in tablicah. Naše produkte pripravljamo tako, da bodo dostopni na teh pripomočkih.

Ob združevanju obeh zavarovalnic je bilo kar nekaj govora o odpuščanju. V AS je menda že nekaj deset manj zaposlenih, med delavci pa krožijo govorice, da naj bi brez službe ostalo še več kot sto ljudi. Tudi v KDŽ je menda odšlo na čakanje približno deset delavcev. Kakšni so načrti družbe glede zaposlenih v skupnem podjetju?

Številke, ki so se pojavljale v medijih, so pretirane. Če bi v neki instituciji čez noč zmanjšali število zaposlenih za 20 odstotkov, bi bilo z njo nekaj hudo narobe. Česa takega institucija ne prenese, razen če zelo upade promet ali gre za kakšno drugo izredno spremembo, česar pa pri nas ni. Uvajamo nove tehnologije dela, izboljšujemo procese in ob enakem obsegu poslovanja to pomeni, da se potreba po številu zaposlenih zmanjšuje. Na določenem področju dela smo zaradi tehnoloških izboljšav dali odpoved nekaterim zaposlenim. Eden od razlogov za prenos portfelja in prehod zaposlenih iz sestrske zavarovalnice v AS je tudi racionalizacija poslovanja. Ko smo na ravni Skupine KD Group pripravili strategijo razvoja in tudi prestrukturiranja, smo ocenili, da bo zaradi prenosa portfelja približno 35 ljudi pomenilo presežek delovne sile. Zmanjšanja bodo tudi v prihodnosti, saj bomo nadaljevali racionalizacijo stroškov poslovanja. Uvajamo nove tehnologije, ker želimo biti vitki in cenovno ugodni za naše stranke, ker želimo biti bolj dinamični, kot je naša konkurenca. Zavedamo pa se, da zavarovalnico naredijo zaposleni in njihov odnos do dela, do strank, do svojih obveznosti. V AS smo lani že popolnoma spremenili pristop v organizaciji in vrednotah, ker smo hoteli poudariti odgovornost, proaktivnost, zmagovalno miselnost, zaupanje, strast in veselje. S tem želimo naše nove sodelavce čim prej seznaniti, da se poistovetijo z novim delodajalcem.

Kako močni boste na našem trgu po prenosu portfelja?

Dosegli bomo 15-odstotni tržni delež, premije bo približno 310 milijonov evrov. S tem se bomo močno okrepili na drugem mestu po velikosti.

Kakšne sinergijske učinke pa še pričakujete od združevanja?

Poleg stroškovnih bodo še prodajne sinergije. Vsem dosedanjim zavarovancem KDŽ bodo na voljo storitve, ki jih AS že ima v svojem naboru, in nasprotno. Enako velja za prodajne poti. S prenosom portfelja bo precej bolj preprosta navzkrižna prodaja.

Poslujete tudi na tujih trgih. Kaj združitev pomeni za vaše poslovanje tam?

AS ima premoženjsko zavarovalnico v Srbiji, KDŽ pa je delna lastnica življenjske zavarovalnice na Hrvaškem. Želimo ostati aktivni v regiji in se širiti, a naš primarni fokus je Slovenija. Zdaj ko je Hrvaška v EU, se bomo tam poskusili uveljaviti s premoženjskimi zavarovanji. To bo dodatna storitev za Slovence, ki imajo tam premoženje.

Je združitev obeh zavarovalnic v skupini KD Group samo začetek ali že glavno dejanje napovedane reorganizacije celotne skupine?

To je eno od zelo pomembnih in glavnih dejanj, ni pa to niti končno dejanje niti začetek. Začelo se je že drugje, v okviru skupine, a to je gotovo ena najopaznejših sprememb.

V prihodnjih dveh letih naj bi se skupina preoblikovala iz finančnega v zavarovalniški holding, osrednje podjetje naj bi bila prav AS. Kakšne bodo spremembe?

Naša želja je, da AS do leta 2015 postane nosilna družba v Skupini KD Group.

Zakaj ste se odločili za spremembo strukture v korporaciji? Zdi se, da hočete posle postaviti na nove temelje. Govorite o novi različici razvoja, o drugačnem načinu vodenja in nadzora v podjetju, o zmanjšanju vodstvenega kadra. Je bil dosedanji način upravljanja družbe slab?

Okolje je dinamično, mi gotovo nismo statična skupina. Iz trenutnih razmer hočemo priti kot zmagovalci. Če hočeš to doseči, moraš v poslovanju nekaj spremeniti. Na ravni skupine smo se odločili, da jo je najbolj smiselno v celoti finančno in organizacijsko prestrukturirati, da bomo učinkovitejši, bolj dinamični in fleksibilni, da bomo kar najbolje lahko servisirali stranke. Bolje bomo znali izkoristiti tudi vse poslovne priložnosti.