Sodišče zavrglo zahtevo DUTB za prevzem vodenja poslov Save

Sodišče je pozvalo ostale Savine upnike, predlagatelje prisilne poravnave, da se opredelijo do zahteve DUTB.

Objavljeno
26. november 2015 13.30
jsu*DUTB Mansson
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec
Lljubljana - Družba za upravljanje terjatev bank ne bo prevzela vodenja Save, saj je okrožno sodišče v Ljubljani zavrglo njen predlog za prenos pooblastil vodenja poslov z dolžnika (Save) na upnika (DUTB). Odločitev sodišča, če poenostavimo, pomeni, da je DUTB izgubila še eno bitko za nadzor nad Savo, ki je v prisilni poravnavi, in njenim premoženjem. Kot smo že poročali, se je DUTB za takšen ukrep odločila tudi v primeru Avtotehne (in s svojo zahtevo tudi uspela), manj uspeha pa je imela pri Savi. Tudi zato, ker se s predlogom niso strinjali drugi upniki Save, je v obrazložitvi zapisalo sodišče.

Predlogu DUTB so nasprotovali pravzaprav vsi preostali upniki, poleg Gorenjske banke tudi Zavarovalnica Triglav, York Global Finance Offshore BDH iz Luksemburga, Pokojninska družba in Skupna pokojninska družba. »Iz tega izhaja, da upniki predlagatelji niso enotni glede zahteve za prenos pooblastil za vodenje poslov na upnike. Sodišče je zato brez vsebinskega obravnavanja predloga le tega zaradi pomanjkanja procesne legitimacije upnika DUTB, da predlog vloži samosotjno kot nedovoljenega zavrglo,« je v obrazložitvi med drugim zapisalo sodišče.

Gorenjska banka ne bo imenovana v upniški odbor Save

Sodišče je danes imenovalo tudi upniški odbor navadnih upnikov Save, in sicer je vanj imenovalo ameriško družbo Networld Inc, Pokojninska družba A, Petrol, DUTB in Raiffeisen banko. Gorenjska banka vanj ne bo imenovana, saj sodišče ugotavlja, da je s Savo – če znova nekoliko poenostavimo – prepletena. To je, kakor je znano, ves čas zatrjevala DUTB. Po mnenju DUTB Gorenjska banka tudi ne bi smela pridobiti statusa predlagateljice prisilne poravnave, saj je pridružena članica skupine Sava.

Sodišče ob tem navaja, da Gorenjsko banko trenutno vodi Andrej Andoljšek, ki je bil pred tem član uprave Save in s tem tudi eden od njenih zakonitih zastopnikov, navaja sodišče. Gorenjska banka je tudi imetnica 2,81 odstotka osnovnega kapitala Save. »Sodišče je zato odločilo, da upnica Gorenjska banka ne more biti imenovana za člana upniškega dobora v tem postopku prisilne poravnave,« je zapisalo sodišče.

Ob tem je spomnilo, da je Sava tudi neposredna lastnica 44-odstotnega deleža Gorenjske banke. Ob tem velja spomniti, da mora Sava na zahtevo Banke Slovenije odprodati svoj delež v Gorenjski banki, zato bo morala Sava
dobiti tudi soglasje sodišča, ki pa o soglasju odloča tudi na podlagi mnenja upniškega dobora. »Po oceni sodišča bi bilo zato imenovanje upnika Gorenjske banke v upniški odbor neprimerno in v nasprotju z načelom obravnavanja upnikov,« je med drugim zapisalo sodišče.