Sparkasse pričakuje šest milijonov evrov dobička

Banka bo s tem za šestkrat presegla načrt.

Objavljeno
17. november 2015 14.31
M. B., gospodarstvo
M. B., gospodarstvo

Banka Sparkasse je končala prestrukturiranje in bo letošnje leto po lanski petmilijonski izgubi) končala s približno šestimi milijoni evrov dobička pred davki, je povedal predsednik uprave banke Andrej Plos. S tem bodo bistveno presegli načrt, v katerem so predvideli milijonski dobiček.

Banka z milijardo evrov bilančne vsote ima z dobrimi 52.600 strankami malo manj kot triodstotni tržni delež in je nekoliko višji kot je bil konec lanskega leta. Razlog za to je, ker nekaterim pada, je Flos izpostavil, da to ni glavni cilj banke. Ob tem je poudaril, se zaupanje strank povečuje, kar kaže na rast depozitov, predvsem kratkoročnih.

Vrednost kreditov se zmanjšuje, vendar bolj na račun dejstva, da ne financirajo več sami velikih projektov, banka se osredotoča predvsem na mala in srednja podjetja ter prebivalstvo. Približno 48 odstotkov kreditnega portfelja, ki je približno 900 milijonov evrov, odpade na prebivalstvo, ki ima na Sparkasse sklenjenih za skoraj 300 milijonov depozitov kar je 55 odstotkov portfelja.

Neto obrestni prihodki, ki so največji vir za banko, so do konca oktobra dosegli skoraj 17 milijonov evrov, lani v celem letu pa 20,5 milijona. »Rast v primerjavi z letom 2013 ni na račun podražitev, teh ni bilo,« je zatrdil Plos in opozoril na boj za komitente na trgu z zniževanjem marž. »Pod določeno mejo se ni racionalno spustiti, banke s prenizkimi maržami ne morejo preživeti,« je še dodal. Prav nizke marže, ki posledično prinašajo prenizke donose lastnikom, so poleg majhnega trga negativna spodbuda za tuje banke v Sloveniji.

Oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja so konec oktobra znašale 1,1 milijona evrov, lani še skoraj 14 milijonov. Delež slabih kreditov so v prvih desetih mesecih zmanjšali iz 14,6 na 11,9 odstotka; v prvem četrtletju lanskega leta jih je bilo za 168 milijonov evrov, oktobra letos jih je še za 107 milijonov.

Kot je pojasnil Plos, so v banki popolnoma spremenili pravila odobravanja posojil, posle ni zaključen z odobritvijo. Vzpostavili so sistem zgodnjega odkrivanja in opominjanja strank. »Zelo dobro znamo napovedati, kaj se bo dogajalo s posameznikov v letu dni, težje pa je za obdobje pet ali še več let, zato je treba potrošnika spremljati,« je povzel predsednik uprave Sparkasse.

Danes je tudi slavnostno podelil donacijo v višini 5000 evrov društvu Petka za nasmeh. Sredstva so iz fundacije Privatstiftung Kärntner Sparkasse iz Celovca bodo tako letos namenjena za pomoč osnovnošolcem pri finančnem zagotavljanju njihove šolske prehrane.