Število opravljenih delovnih ur znova nižje

Največji upad delovnih ur je bil v rudarstvu.

Objavljeno
27. september 2013 15.21
*pma* Trbovlje - Rudnik Trbovlje-Hrastnik
E.R.
E.R.
V Sloveniji zaposlene osebe so v 2. četrtletju 2013 opravile 255 milijonov delovnih ur, to je za 0,9 % manj, kot so jih opravile v 2. četrtletju 2012. Upadanje števila delovnih ur iz 1. četrtletja 2013 se je torej nadaljevalo, le da je bil padec tokrat za 3,8 odstotne točke manjši kot v 1. četrtletju. V prvi polovici leta 2013 pa je bilo opravljenih za 2,9 % manj delovnih ur kot v istem obdobju leta 2012.

Upad največji v rudarstvu, povečanje pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Število opravljenih delovnih ur je v 2. četrtletju 2013 najizraziteje upadlo v dejavnosti rudarstvo, in sicer za 7,6 %, potem v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ter gradbeništvo (v vsaki za 6,7 %). Obravnavano četrtletje so najugodneje sklenile informacijske in komunikacijske dejavnosti; število opravljenih delovnih ur v teh dejavnostih je bilo namreč za 2,7 % višje kot v 2. četrtletju prejšnjega leta. V prvi polovici leta 2013 pa je bilo v vseh dejavnostih opravljenih manj delovnih ur kot v istem obdobju 2012. Upad števila opravljenih delovnih ur je bil najobčutnejši v dejavnostih kmetijstvo in lov, ribištvo (za 8,4 %) in gradbeništvo (za 8,3 %), najmanjši pa je bil v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,4 %) in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 0,5 %).

Zaposlena oseba opravila povprečno 125 delovnih ur na mesec
Zaposlene osebe so v 2. četrtletju 2013 opravile povprečno 125 delovnih ur na mesec ali 3 ure več kot v 2. četrtletju 2012. Povprečno največ so jih opravile osebe, zaposlene v dejavnostih promet in skladiščenje (132 ur) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (131 ur), najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (110 ur) ter rudarstvo (115 ur).