Podjetniške zvezde 2015: Stopiti moramo skupaj

Vprašali smo zvezde: Kakšne izzive pričakujete v 2016? Postajajo vse bolj vitki, a od države pričakujejo večjo tolerantnost.

Objavljeno
05. december 2015 12.20
Silva Čeh
Silva Čeh

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav

»Obdržati želimo odlični bonitetni oceni, dobičkonosnost na visoki ravni, učinkovito obvladovati tveganja in nadaljnji razvoj ponudbe po meri strank. Le to je pot, da ohranimo vodilno vlogo na slovenskem trgu in utrjujemo svoj položaj na ciljnih trgih v regiji Jugovzhodne Evrope. Vse to bo mogoče, če bomo zaposleni še naprej odprti za raziskovanje idej, modelov in rešitev, ki se pojavljajo v naši panogi in zunaj nje, a jih je mogoče dobro izkoristiti s primernim pristopom tudi v zavarovalništvu. Toda pri tem se je treba zavedati, da je naša panoga že po naravi tudi razmeroma tradicionalna, kar je svojevrsten čar.

Posebno skrb bomo še naprej namenjali zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem, pri tem pa kot družbenoodgovorno podjetje soustvarjali različne projekte in aktivnosti na področju športa, kulture, izobraževanja, varstva narave, humanitarnih dejavnosti ter preventive na lokalni in nacionalni ravni. V zadnjem času smo uvedli spremembe tudi pri sodelovanju z zagonskimi in drugimi inovativnimi podjetji in prepričan sem, da bomo na to pozorni tudi v prihodnje.«

 

 


Damjan Burger, direktor M Tom

»Pričakujem, da bo leto 2016 najtežje poslovno leto, odkar smo po delavskem odkupu leta 2011 zašli v podjetniške vode. Zato bo glavni izziv to leto poslovno prebroditi s čim manj 'ranami' in ohraniti zaposlitev na trenutni ravni ter pridobiti čim več novih kupcev. Modularni program sedežnih garnitur bomo razvijali naprej in ga nadgrajevali tako, da bomo pokrili čim širši segment potencialnih uporabnikov. Vse pa bo odvisno od stabilnosti okolja.

 

Negotovost poslovnega okolja je zelo velika za državo in državljane. Podjetniki bomo na najtežji preizkušnji po osamosvojitvi. Zato moramo bolj stopiti skupaj, da se poveča tolerantnost države do podjetnikov in njihovega dela in da »skupaj obranimo ekonomsko suverenost«, ki smo si jo v preteklosti priborili.

Sem optimist in z medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem lahko to krizo prebrodimo, pri čemer bo država imela glavno vlogo, čeprav se tega mogoče še ne zaveda. Državljanom in državljankam pa polagam na srce, kupujte slovenske izdelke in ohranite naša delovna mesta; če smo v tajkunskih zgodbah izgubili že kup drugih tovarn, ohranimo vsaj nekaj tega, kar so gradili naši dedje in babice skupaj z našimi starši.«Stefan Vavti, predsednik uprave UniCredit banka Slovenija

»Počasi se vrača rahel investicijski val, ki še ni močan, je pa nekoliko več povpraševanja in tudi nekaj več investicij v inovacije. Kljub temu da se stanje od lani izboljšuje, smo še vedno na nizki ravni v primerjavi z obdobjem pred krizo. Tudi zaradi evropskega dogajanja velike banke napovedujejo krčenje posla, racionalizacijo, stroški se še naprej optimizirajo, na drugi strani prihaja trend digitalizacije, ki je tudi v naši industriji precej močan.

 

 

Vsi postajamo bolj »vitki«, pred nami so novi izzivi, tudi v obliki številnih novih igralcev na trgu (tudi) iz nebančnega sektorja, obenem pa stroga zakonodaja, s katero so povezani dodatni stroški, bremeni le banke; ne samo regulativa, tudi stroški kot taki, v četrtem kvartalu bomo namreč morali vplačati v evropski sklad za reševanje, prihodnje leto v depozitno varstveno shemo, veliko pa je tudi drugih eksternih faktorjev, ki pritiskajo na zvišanje stroškov.

V banki tudi zato nenehno potekajo procesi racionalizacije in optimizacije stroškov, kar bomo še nadaljevali. Osredotočali se bomo na pridobivanje novih strank, predvsem na področju prebivalstva oziroma gospodinjstev. Prav tako si bomo prizadevali za dobičkonosno rast v ciljnih segmentih, še naprej vlagali v razvoj alternativnih poti, kot sta mobilna in elektronska banka, ter sodelovali pri prestrukturiranju in reorganizaciji podjetij. Naš cilj – (p)ostati najboljša banka v Sloveniji po ugledu in kakovosti storitev – ostaja nespremenjen.«Marjan Trobiš, direktor Boxmark Leather

 »Vsekakor ohranitev obstoječega obsega dela in pridobivanje novih poslov ter s tem dodatnega povečanja števila zaposlenih. Je pa pri tem treba poudariti, da je to odvisno predvsem od podjetja samega, svoje pa dodajo tudi gospodarske razmere na našem trgu in poslovno okolje v Sloveniji. Vizija našega podjetja je ustvarjati dobre razmere za proizvodnjo in jih nenehno izboljševati. Enako bi si želeli od države, da bi se nenehno trudila izboljševati delovne in finančne razmere za uspešno delovanje gospodarstva v Sloveniji.«Janez Rebec, predsednik uprave Pivke Perutninarstvo


»Izziv za vse nas v prihodnjih letih je predvsem ozaveščanje potrošnikov o kakovosti slovenskih proizvodov. Kakovost slovenskih živilskih izdelkov je zelo visoka. Lokalna hrana s poznanim poreklom in kratkimi dobavnimi verigami pomeni večje zagotovilo, da kupujemo zdravo, kakovostno in kontrolirano. S tem pa ohranjamo tudi domača delovna mesta in vplivamo na razvoj slovenske družbe.«Boštjan Šifrar, direktor SIBO G
»Naš podjetniški izziv v prihodnjem letu bo ob zelo ambicioznem načrtu povečanja prodaje za 20 do 24 odstotkov zagotavljati vse druge komponente delovanja podjetja v ravnovesju. Pri tem mislimo na nenehno skrb za brezhibno kakovost dobave naših izdelkov, ohranjanje konkurenčnosti v finančnem smislu in obvladovanje stroškov v smislu dobičkonosnosti. Z napovedano rastjo v letu 2016 bomo imeli oba proizvodna obrata v celoti zasedena s proizvodnimi kapacitetami, pred nami pa je nova odločitev o tem, kako hitro, v kakšnem obsegu in kdaj bomo investirali v tretji proizvodni objekt. Torej se v letu 2016 ukvarjamo z vprašanjem hitrosti rasti za nadaljnjih pet let.«Anka Lipušček, direktorica Mlekarne Planika Kobarid
»Najmanj ohraniti, če ne povečati tržne deleže doma, več prodati v tujini, predvsem v Italiji, razviti kakšen nov proizvod, ohraniti vsa delovna mesta, obdržati odkupno ceno za mleko, ki zagotavlja kmetom v Posočju primeren dohodek ...«Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame

 

»Zagotovo bo razplet migrantske krize dal odgovor, kakšno Evropo bomo sploh imeli. S to pomembno predpostavko gradimo tudi turistično napoved za prihodnje leto. Turizem je namreč gospodarska dejavnost, ki takoj zazna negativne signale gostov, obenem pa je ena redkih, ki se zelo hitro poberejo. Ne glede na to hitimo z vstopom na trg hotelirstva in agencijske dejavnosti, obenem pa želimo povezati vse najpomembnejše turistične destinacije Slovenije. Za to imamo vso potrebno informacijsko tehnologijo in znanje. Vprašanje pa je, ali si v Sloveniji glavni turistični akterji to sploh želijo. Morda je bolje imeti normalen delovni čas in zakleniti vrata, ko se začno turisti šele zabavati. Sami smo večni optimisti, saj smo prepričani, da se vse da, če se hoče.«