Storitve v oblaku najema 15 odstotkov podjetij

Najbolj jih najemajo velika podjetja (28 odstotkov), sledijo srednja in mala podjetja z 20 oziroma 14 odstotki.

Objavljeno
10. oktober 2014 19.09
Damjan Viršek, gospodarstvo
Damjan Viršek, gospodarstvo
Storitve računalništva v oblaku, do katerih se dostopa prek interneta, na primer e-poštni predal, programska oprema, prostor za hrambo podatkov, računalniške zmogljivosti, najema 15 odstotkov podjetij z desetimi ali več zaposlenimi, ugotavlja najnovejša raziskava statističnega urada.

Storitve računalništva v oblaku v večjem številu najemajo podjetja v storitvenih dejavnostih (19 odstotkov); sledijo podjetja v proizvodnih dejavnostih (12 odstotkov). Med malimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih najema te storitve 18 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa 9 odstotkov. Pri srednje velikih in velikih podjetjih je razlika manjša: med prvimi jih najema te storitve 21 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa 19 odstotkov. Med drugimi pa jih najema te storitve 33 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa 25 odstotkov.

E-poštni predal je največkrat najeta storitev računalništva v oblaku: takih podjetij je 67 odstotkov. 44 odstotkov podjetij najema storitve shranjevanja datotek, 39 odstotkov podjetij pa storitve gostovanja podatkovne baze podjetja. 35 odstotkov podjetij najema kot storitev računalništva v oblaku pisarniško programsko opremo, 33 odstotkov finančno-računovodsko programsko opremo in 20 odstotkov programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM).

Računalniško zmogljivost za poganjanje lastne programske opreme podjetja (npr. virtualne procesorje ali pomnilnike) najema 29 odstotkov, medtem ko 16 odstotkov podjetij najema druge storitve računalništva v oblaku.

Večina podjetij (79 odstotkov) dostopa do storitev računalništva v oblaku prek javnega oblaka, od koder se storitve dostavljajo s skupnih strežnikov ponudnikov storitev. 33 odstotkov podjetij dostopa do teh storitev prek zasebnega oblaka; storitve se dostavljajo s strežnikov ponudnikov storitev, ki so namenjeni le podjetju. D. Vi.