V letu 2016 bo na prodaj 33 državnih družb

Letni načrt upravljanja: Država lahko od prodaj pričakuje 250 milijonov evrov.

Objavljeno
16. december 2015 21.06
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana - V prihodnjem letu naj bi Slovenski državni holding (SDH) prodal ali začel privatizacijske postopke v 33 podjetjih in s tem ustvaril 250 milijonov evrov prilivov od državnih in osem milijonov evrov prihodkov od prodaj lastnih naložb, predvideva letni načrt upravljanja SDH, s katerim je danes soglašala vlada.

Kot izhaja iz dokumenta, ki nam ga je uspelo pridobiti, naj bi se na prodajni polici poleg Adrie Airways, Palome in Cimosa, ki so že v postopku privatizacije, med drugim znašli še Mariborska livarna Maribor, Hit, Casino Bled, Bodočnost Maribor, Energetika Črnomelj in NLB, kjer naj bi država obdržala četrtinski delež. Po izvedenem prestrukturiranju naj bi SDH začel iskati kupca tudi za deleže v Uniorju, Polzeli in Peku; zadnja dva sta v precejšnjih težavah.

V državni proračun naj bi se prihodnje leto nateklo za 87 milijonov evrov prihodkov od dividend, SDH pa naj bi jih dobil dobrih 40 milijonov evrov. Država pa, kot kaže, od premoženja ne bo imela le prihodkov, ampak tudi 125 milijonov odhodkov zaradi nakupov in dokapitalizacij, izhaja iz letnega načrta.

Letni načrt prinaša tudi ciljne donose na kapital za posamezne naložbe. Strategija predvideva, da bi moral prihodnje leto skupni donos podjetij v državni lasti znašati 6,3 odstotka, medtem ko je lani dosegel komaj 1,4 odstotka.

Strategija SDH že povzroča sive lase

SDH v letnem načrtu upravljanja naložb za prihodnje leto opozarja na neizvedljivost nekaterih določil strategije upravljanja državnih naložb, ki so se kot problematična izpostavljala že ob njenem sprejemanju.

SDH načrtu navaja, da bo pri razpolaganju z naložbami zasledoval najvišjo kupnino. Pri tem opozarja na težave glede zagotavljanja preprečevanja koncentracije lastništva – posamezni delež ne sme preseči državnega – v petih družbah. SDH namerava takšno določilo vnesti v statut NLB, kjer je država edina lastnica. Za Petrol predlaga določeno spremembo določila zakona o javnih financah, ki predvideva, da zasebni vlagatelj v družbi ne more preseči 25-odstotnega deleža brez soglasja vlade. Kasneje bi to uredil še v statutu družbe.

Omejitev je neuresničljiva

Za Savo, Pozavarovalnico Sava in Krko pa SDH ugotavlja, da omejitev koncentracije ni izvedljiva, saj bi za takšno spremembo statuta potrebovali soglasje vseh delničarjev, česar pa ni pričakovati, saj bi se s tem odrekli morebitni kontrolni premiji. Omejitev bi sicer bilo mogoče doseči z omejitvijo glasov posameznega lastnika, vendar to za borzna podjetja, kar omenjene družbe so, ni mogoče.

Sive lase SDH povzroča tudi navodilo strategije upravljanja, da strateška in pomembna podjetja za razpolaganje s svojimi naložbami prav tako potrebujejo soglasje SDH. V SDH ugotavljajo, da v družbah, kjer država ni edina lastnica, nadzorne svete k temu ni mogoče zavezati, saj je SDH izenačen z drugimi delničarji. Poleg tega bi bilo takšno ravnanje v nasprotju z zakonom o SDH in ZGD (zakon o gospodarskih družbah). SDH bo zato nadzorne svete le pozval, naj takšne odločitve predhodno dajo v soglasje skupščini.

Glede testiranja interesa zaposlenih pri prodaji družbe, ki jo predvideva strategija, pa bo SDH deset dni pred začetkom prodajnega postopka o tem obvestil upravo, ta pa naj bi nato to sporočila delavcem, ki lahko izrazijo interes za nakup.

Visok ciljni donos

Jedro letnega načrta predstavlja načrt upravljanja po posameznih panogah in konkretnih naložbah, ki za njih določa tudi pričakovane cilje. Kakšni konkretno so ti cilji, nam ni uspelo izvedeti, načeloma pa naj bi bili usklajeni s strategijo upravljanja. To pomeni, da bi moral povprečen donos na kapital doseči 6,3 odstotka.

Predsednik uprave SDH Marko Jazbec je v nedavnem pogovoru za Sobotno prilogo Dela povedal, da ta donos ni nedosegljiv, da pa se bo treba ukvarjati z resnimi prestrukturiranji in ambicioznimi cilji. V ta namen bodo vladi predlagali določene spremembe strategije upravljanja. Med drugim tudi razširitev načinov prodaj NLB, ki naj bi jo po sedanjih načrtih prodali prek javne ponudbe delnic.

Merila za poslovanje

Vlada kot skupščina SDH je danes sprejela tudi merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH. Ta merila predvidevajo, da mora SDH zasledovati tako finančne kot nefinančne cilje. Med prve spadajo uspešnost izvajanja strategije upravljanja, med druge pa ugled in družbena odgovornost.

Finančni cilji predvidevajo, da bo donos na kapital SDH prihodnje leto znašal 4,2 odstotka in dosegel 0,5-odstotno stroškovno učinkovitost od vrednosti naložb v upravljanju, katerih vrednost se giblje okoli 12 milijard evrov. Vlada v državnem proračunu za prihodnje leto pričakuje 250 milijonov evrov prihodkov od prodaj in 87 milijonov evrov od dividend. To kaže, da od drugih naložb ne pričakuje večjih prilivov, saj naj bi 250 milijonov evrov kupnine dobila samo od NKBM, ki je že prodana ameriškemu skladu Apollo, a ta s plačilom čaka na izpolnitev določenih pogojev.