Švica še vedno najbolj inovativna, Slovenija ohranila 28. mesto

Globalni inovacijski indeks kaže, da so najbolj inovativne Švica, Velika Britanija, Švedska, Nizozemska in ZDA.

Objavljeno
14. december 2015 12.58
Robot Yumi Panorama
Barbara Pavlin
Barbara Pavlin

Ljubljana - Globalni inovacijski indeks, ki države letos že osmič razvršča po stopnji inovativnosti, je pokazal, da so še vedno najbolj inovativne Švica, Velika Britanija, Švedska, Nizozemska in ZDA. Slovenija je na lestvici ohranila lansko 28. mesto in je bila glede na sedem glavnih kriterijev za ocenjevanje najbolje ocenjena na področju kreativnosti, najslabše pa področju razvitosti trga.

Skupina 25 vodilnih inovativnih držav (vse z gospodarstvi z visokimi dohodki) ostaja v veliki meri nespremenjena. Izjemi sta tokrat Češka, ki se je prebila med vodilnih 25 (na 24. mesto), in Irska, ki se je uvrstila med najboljših deset (na 8. mesto). Visoki uvrstitvi sta zabeležili tudi Kitajska (29.) in Malezija (32.), ki ne zaostajata veliko za državami z visokimi dohodki.

»Prepoznavanje vloge inovacij kot gonila gospodarske rasti je za podjetja in javni sektor priložnost za nadaljnji razvoj konkurenčnih prednosti in ustvarjanje živahnega nacionalnega inovacijskega okolja. Več povezovanja velikih podjetij z majhnimi podjetji in startupi pri razvoju in trženju inovacij je lahko ključni dejavnik za preskok gospodarstva v višjo prestavo,« meni podpredsednik v A. T. Kearneyju Marko Derča.

Velika Britanija se je z 10. na 2. mesto v zgolj štirih letih povzpela predvsem zaradi uspešne in bogate tradicije v znanosti in raziskovanju. Z manj kot enim odstotkom svetovne populacije namreč ustvari kar 16 odstotkov vodilnih znanstvenih člankov.

»Če želi Slovenija postati referenčna država za razvojne novosti, bo morala spodbujati inovativnost, med drugim tudi s sodelovanjem med različnimi industrijami in izkoriščanjem priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija. Prav tako bo morala zagotoviti večji izkoristek vzpodbud za inovacije, predvsem z usmerjenim povezovanjem javnega in zasebnega sektorja,« pravi Derča.

Globalni inovacijski indeks, ki zajema 141 držav, vsako leto objavljajo univerza Cornell iz ZDA, poslovna šola INSEAD, Svetovna organizacija za intelektualni kapital (WIPO) in svetovalno podjetje A.T. Kearney v okviru projekta IMP3rove.