Svila In ne sme prevzeti Tekstine

Najprej mora dati prevzemno ponudbo v skladu z zakonom o prevzemih.

Objavljeno
19. november 2015 14.12
*crnica*tekstina
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana − Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zavrnila izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo ciljne (ajdovske) družbe Tekstina, ki jo namerava prevzeti prav tako ajdovska družba Svila In.

ATVP obvešča, da je zahtevo družbe Svila In za izdajo dovoljenja za objavo prevzemne ponudbe zavrnila, ker je družba Svila In dosegla (in presegla) dodatni prevzemni prag, ne da bi objavila prevzemno ponudbo.

Svila In po samem zakonu, navajajo v ATVP, ne more uresničevati glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe Tekstina, dokler ne odtuji toliko delnic Tekstine, da dodatnega prevzemnega praga ne dosega več oziroma dokler ne da prevzemne ponudbe v skladu z zakonom o prevzemih.