Talum lahko poveča osnovni kapital

Uprava in nadzorni svet dobila razrešnico. Delničarjem bodo dividende iz leta 2007 izplačane do sredine leta 2015.

Objavljeno
30. avgust 2013 19.11
F. M., Ptuj
F. M., Ptuj
Kidričevo - Skupščina Taluma je sklenila, da se podjetje lahko dokapitalizira za največ 24,371.967 evrov (sedanji osnovni kapital je 15,8 milijonov evrov). Za to bo Talum v prihodnosti izdal novih 985.921 navadnih delnic z navedeno skupno emisijsko vrednostjo.

Skupščina je z razrešnico upravi in nadzornemu svetu potrdila dobro opravljeno delo v letu 2012. Prav tako je odločila, da se dividende iz poslovnega leta 2007 delničarjem izplačajo najpozneje do sredine leta 2015.

Eles je pred zasedanjem zahteval odpoklic treh od skupno štirih članov nadzornega sveta in za novo mandatno obdobje predlagal imenovanje novih članov, a je svoj predlog na zasedanju skupščine umaknil.