Terme Čatež uspešneje kot lani

Skupina Terme Čatež je letos ustvarila za 38,2 odstotka višji dobiček kot v istem obdobju lani.

Objavljeno
14. november 2011 20.21
Posodobljeno
15. november 2011 06.00
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo

Ljubljana - Skupina Terme Čatež je v devetih mesecih ustvarila 33,7 milijona evrov prihodkov. Od tega je ostalo 3,4 milijona evrov čistega dobička, kar je za 38,2 odstotka več kot v istem obdobju lani.

Skupina Terme Čatež, pod okrilje katere sodijo še sarajevske Terme Ilidža, Marina Portorož in Termalna Riviera, je objavila rezultate poslovanja v prvem devetmesečju 2011 in načrt poslovanja za letos. Po tem bi skupina, ki ima 583 zaposlenih, konec leta ustvarila prihodek v višini 45 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa bi bil po načrtih še nekoliko višji kot v devetmesečju, to je 3,9 milijona evrov.

Večji del prihodkov skupine odpade na matično družbo Terme Čatež s sedežem v Čatežu. V tej so v devetmesečju našteli za 572.243 prenočitev, kar je za 1,7 odstotka več kot v lanskih prvih devetih mesecih. Čeprav večji del nočitev še vedno odpade na domače goste, se je struktura nočitev v opazovanem primerjalnem obdobju nekoliko spremenila, predvsem v prid tujim gostom. Domači gostje so do septembra ustvarili 309.839 oziroma tri odstotke manj kot v lanskem obdobju, tuji gostje pa so ustvarili 262.404 prenočitev oziroma 7,8 odstotka več kot v lanskem obdobju.

Največji delež pri tujih prenočitvah še vedno predstavljajo italijanski in hrvaški gostje. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 45 odstotkov, v prenočitvah v hotelih (brez kampa) pa 51,8 odstotka. Povprečna zasedenost hotelskih postelj je bila 55,3-odstotna.

Skupaj so čateške terme v devetmesečju ustvarile za dobrih 27,1 milijona evrov prihodkov ali 4,1 odstotka več kot v istem obdobju lani. Od tega je ostalo za 3,2 milijona evrov čistega dobička, ki je bil za kar 11,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani.

Največji delničar čateške skupine je družba DZS, ki ima 45,3-odstotni delež, sledita Kapitalska družba z 23,79-odstotnim deležem in družba Delo Prodaja, ki obvlada skupaj približno 9,1-odstotni delež. Ob tem je treba spomniti, da družbi DZS in Delo Prodajo že nekaj časa preiskujejo kriminalisti zaradi suma kaznivih dejanj pri nakupih obveznic Dela Prodaje in DZS.