Thermana Laško prestavila dokapitalizacijsko skupščino

Skupščina, ki bi morala biti v četrtek, je prestavljena za dva tedna.

Objavljeno
09. september 2014 18.33
Thermana Laško
Je. G., Delo.si, STA
Je. G., Delo.si, STA
Laško - Ker se za ta četrtek sklicane skupščine Thermane Laško, na kateri naj bi odločali o zmanjšanju osnovnega kapitala ob hkratni dokapitalizaciji, ne bi udeležili vsi delničarji, jo je uprava prestavila za dva tedna. Konverzija terjatev ni več predvidena, družbo naj bi z denarnimi vložki dokapitalizirali delničarji.

Uprava delničarjem predlaga, naj zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe, ki je leto 2013 končala s 25,5 milijona evrov izgube, glasujejo za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in nato za njegovo povečanje z denarnimi vložki. Po predlogu bi se osnovni kapital, ki znaša 15,6 milijona evrov, zaradi delnega kritja lanske čiste izgube zmanjšal za 12,5 milijona evrov na 3,1 milijona evrov, nato pa bi se z izdajo novih delnic povečal za največ 16 milijonov evrov. Nove delnice bi po ceni en evro ponudili obstoječim delničarjem, rok za vpis in plačilo pa bi bil do vključno 29. septembra. Dokapitalizacija bi bila uspešna, če bi bilo vplačanih za vsaj 12 milijonov evrov novih delnic, je razvidno iz sklica nove skupščine, danes objavljenem v časniku Dnevnik in na spletni strani Ajpesa.

S tem se daje delničarjem še zadnjo možnost, da v okviru ukrepov finančnega prestrukturiranja sami pripomorejo k odpravi insolventnosti in znižanju zadolženosti družbe, je pojasnila uprava pod vodstvom Andreja Bošnjaka.

Skupščina Thermane Laško bi morala biti že ta četrtek, po predlogu pa bi morali povečanje kapitala izvesti v zameno za denarne terjatve upnikov. Vendar je uprava ugotovila, da zaradi nezadostne udeležbe sklepov ne bi bilo mogoče veljavno sprejeti. Skupščino je zato prestavila za dva tedna.

Thermana Laško je od marca v preventivnem prestrukturiranju, avgusta pa je uprava sporočila, da je insolventna. Delničarji so se z insolventnostjo seznanili na avgustovski skupščini, na nekatere sklepe pa so manjšinski delničarji napovedali izpodbojne tožbe.

Celjsko okrožno sodišče pa je danes ugotovilo, da je nastal razlog za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja. Vodstvo Thermane je namreč prejšnji teden pred potekom podaljšanega roka za predložitev popolne zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, sporočilo sodišču, da zahteva ustavitev postopka, je razvidno iz objave na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Zastopnik malih delničarjev Borut Soklič ocenjuje, bi morala uprava z bankami upnicami pripraviti reprogram posojil, ne pa objaviti insolventnosti. Vprašal se je tudi, kaj se je zgodilo od aprila, ko so se banke strinjale z načrtom preventivnega prestrukturiranja, do maja, ko je uprava naročila cenitev nepremičnin družbe. Na podlagi te cenitve je izvedla prevrednotenje sredstev Thermane.

Sokliču se zdi nelogično, da je cenilec Anton Kožar v dveh letih dvakrat ocenil premoženje, razlika pa znaša kar 40 milijonov evrov. Prav zaradi ugotovljene razlike bi morala uprava po njegovem mnenju naročiti drugo mnenje.

Po Sokličevih navedbah prevrednotenja vrednosti podjetja ni zahteval revizor, čeprav naj bi Bošnjak vseskozi trdil, da je to bila zahteva revizorja. Zaradi suma nepravilnosti poslovnih sredstev v preteklosti pa je revizor izdal mnenje s pridržkom.

Soklič je na avgustovski skupščini napovedal dve izpodbojni tožbi – na podelitev razrešnice sedanji upravi in nadzornikom ter na sprejetje letnega poročila za leto 2013. V njem je uprava zapisala, da obstajajo morebitni indici za morebitno precenjenost sredstev družbe. A po Sokličevih besedah na skupščini ni pojasnila, kateri indici obstajajo, čeprav se je zaradi tega vrednost premoženja družbe znižala za okoli 25 milijonov evrov.