Tomažin lastnik že več kot 90 odstotkov delnic Žičnic Vogel

Dosedanji, več kot 70-odstotni lastniški delež, bo povečal na že preko 91-odstotnega.

Objavljeno
03. avgust 2017 18.01
uho-Anthony Tomažin
A. S. H., STA
A. S. H., STA
Ljubljana/Bohinj - Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Žičnic Vogel, ki jo je 2. junija objavila družba RRC Ljubljana avstralskega poslovneža slovenskih korenin Anthonyja Tomažina, je sprejelo 12 delničarjev, ki so bili skupaj imetniki 20,4 odstotka delnic. Tako ima družba sedaj v lasti že več kot 90 odstotkov delnic Žičnic Vogel.

Žičnice Vogel so izdajatelj 998.121 navadnih prenosljivih imenskih kosovnih delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Družba RRC računalniške storitve Ljubljana je že imela v lasti 706.120 delnic, ko je 2. junija objavila prevzemno ponudbo za še preostale delnice.

Izid prevzemne ponudbe, ki je bila uspešna, je v imenu prevzemnika danes v našem časopisu objavila borznoposredniška družba Ilirika. Ponudbo za plačilo 1,98 evra na delnico je do 31. julija sprejelo 12 delničarjev, ki so bili skupaj imetniki 203.648 delnic.

Večinski lastnik že od leta 2015

Tomažin je s svojo ljubljansko družbo postal večinski lastnik Žičnic Vogel že jeseni 2015, ko je od KD Kapitala kupil 50,04-odstotni paket delnic bohinjske družbe. Konec leta 2015 je nato objavil še prevzemno ponudbo za preostale delnice po ceni 1,98 evra. Na ta način je pridobil dodatnega 9,65 odstotka delnic.

Kasneje je svoj lastniški delež še okrepil. Kot najboljši ponudnik na javni dražbi je letos sklenil kupoprodajno pogodbo o nakupu 99.813 delnic Žičnic Vogel, ki so bile v lasti stečajnega dolžnika Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka za kupnino v višini 190.000 evrov.

Z izvršitvijo prenosa in pridobitvijo omenjenih delnic, pa je bil zavezan objaviti prevzemno ponudbo še za vse ostale delnice ciljne družbe. Ponujena cena je bila enaka kot v prevzemni ponudbi konec leta 2015.

Uspešno poslovanje

Po uspešni prevzemni ponudbi, v kateri je oziroma bo za 20,4-odstotni delež odštel približno 400.000 evrov, bo svoj dosedanji več kot 70-odstotni lastniški delež povečal na že preko 91-odstotnega.

Ob zaključku lanskega rekordnega leta za Žičnice Vogel je Tomažin izpostavil, da so učinkovito konsolidirali poslovanje družbe, kar se odraža v vseh ekonomskih kazalnikih, ki beležijo trend rasti, in tudi v zgodovinsko najboljšem finančnem rezultatu družbe. »V letu 2016 smo realizirali številne izboljšave v funkcioniranju družbe. Beležimo nadaljnjo kapitalsko in s tem poslovno krepitev podjetja,« je poudaril.

Kot je dodal, se izvajajo tudi številne investicijske izboljšave v obstoječe objekte in naprave. »V ospredju je in bo tudi v prihodnje dvigniti in razširiti ponudbeni nivo storitev za naše obiskovalce, in to skozi celotno turistično leto. Velik del prihodnjih naporov pa bo usmerjen v še večjo mednarodno prepoznavnost te izjemne turistične destinacije,« je zapisal Tomažin.

Se je pa Tomažin pred kratkim umaknil iz lastništva RTC Žičnic Kranjska Gora, kjer je njegova družba imela 39-odstotni delež. Tega je odkupilo podjetje Skiways, ki je v lasti solastnikov smučišč na Kronplatzu in v Podkloštru, ter je tako postalo približno 80-odstotni lastnik kranjskogorskih žičniških naprav.