Tožba zaradi posojila za plače

Eurocity vztraja pri 1,5-milijonski terjatvi do Preventa Global.

Objavljeno
05. oktober 2012 22.45
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Slovenj Gradec – Poravnalni narok med družbama Prevent Global (PG) v stečaju in Eurocity zaradi 1,5 milijona evrov Eurocityjevih terjatev, ki jih stečajni upravitelj ne priznava, ni bil uspešen. Slovenjegraško sodišče je razpisalo obravnavo za konec novembra.

Eurocity je 1,5-milijonsko terjatev iz naslova danega kredita prijavil v stečajno maso Preventa Global kot zavarovano terjatev, stečajni upravitelj Boris Kastivnik pa jo je prerekal. »Kredit je Eurocity dal, ko je bila družba insolventna, za kar obstajajo dokazila. Kredit se v takšnih razmerah po zakonodaji razume kot dokapitalizacija,« pojasnjuje Kastivnik.

Zakonodaja določa, da družbenik v primeru stečaja ali prisilne poravnave ne more zahtevati vračila kredita, ki ga je namenil za odpravo insolventnosti družbe. Dano posojilo se šteje za premoženje družbe. »Sodišče je pri objavi končnega seznama preizkušenih terjatev sprejelo sklep, s katerim je stranki napotilo na pravdo, kar smo tudi uresničili, zato tožimo Eurocity,« pravi Kastivnik. Glede na zakonodajo bi Eurocity moral dokazati, da Janko Zakeršnik v času, ko je PG dal posojilo, ni vedel za insolventnost družbe.

Zastopnica Eurocityja Jožica Vindiš je dejala, da so kredit zagotovili kratkoročno, izključno za plače in le zato, ker je Prevent Dev, ki je v lasti Nijaza Hastorja, zamujal s plačilom za opravljeno delo. »Posojilo je bilo dano 18. novembra 2009, na zadnji dan, ko bi morala družba zagotoviti plače in ko je bilo že jasno, da Prevent Dev svojih obveznosti ne bo plačal.« Tudi zato je bilo posojilo dano z rokom poplačila 31. december, saj so v Eurocityju pričakovali, da bo do takrat Prevent Dev poravnal svoje obveznosti za opravljene storitve.

»Moja stranka je izkazala večjo moralno obvezo do delavcev kot drugi, za katere je Prevent delal. Trdimo, da je nepošteno, da stečajni upravitelj temu oporeka in da bi moral presojati na podlagi dejanskih okoliščin.«

Sodišče je prvi narok preložilo na 23. november, ko bodo zaslišali tudi številne priče.