Triglav z nižjim dobičkom kot lani, a nad planom

Letos zaradi ugodnejših razmer pričakujejo večjo agresivnost konkurentov, ki si bodo želeli odrezati večji kos tržne pogače.

Objavljeno
30. marec 2018 13.08
Zavarovalnica Triglav 04.novembra 2014
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Skupina Triglav je lani po revidiranih podatkih ustvarila 84,4 milijona evrov dobička pred davki. To je 11 odstotkov manj kot predlanskim, a več od načrtov, postavljenih med 70 in 80 milijoni evrov. Skupina letos načrtuje dobiček pred davki v višini od 80 do 90 milijonov evrov ter povečanje bruto premije, ki je lani dosegla milijardo evrov.

V Triglavu v letošnjem letu pričakujejo, da se bo zaradi ugodnejših makroekonomskih razmer povečala agresivnost konkurenčnih zavarovalnic, ki bodo poskušale izboljšati svoj tržni položaj. V državah Jugovzhodne Evrope lahko pričakovano rast ogrozijo še vedno visoka makroekonomska neravnovesja, so zapisali v danes objavljenem revidiranem letnem poročilu za lani.

Zavarovalnice skupine bodo še naprej izpostavljene določenim tveganjem, predvsem zmanjševanju povpraševanja po zavarovalnih produktih, neplačilu premije, tveganjem, povezanim s selekcijo v zavarovanje prevzetih rizikov in regulatornim tveganjem, predvsem na področju zdravstvenih zavarovanj, so ocenili.

V Sloveniji bo poslovanje na področju življenjskih zavarovanj še vedno pod vplivom visoke stopnje doživetij zaradi staranja portfelja in odkupov zavarovanj, ki pa se v primerjavi s preteklimi leti nekoliko znižuje. Na premiji premoženjskih zavarovanj se bodo po njihovih pričakovanjih odrazili ukrepi za zadržanje dobrih in zvestih strank.

V Triglavu so ocenili, da bosta število in obseg večjih posamičnih škodnih dogodkov, kot so poplave, toče, viharji, ostala na približno enaki ravni kot v prejšnjih letih. Pri tem je predsednik uprave zavarovalnice Andrej Slapar dejal, da je bilo lansko leto v znamenju izrednih množičnih škod, ki so posledica naravnih katastrof, kar je čutil ves zavarovalni sektor.

»Tudi mi nismo bili izjema, tovrstne škode so bile 59 odstotkov nad povprečjem zadnjih petih let oziroma 22 odstotkov nad desetletnim povprečjem,« je navedel. Lani je skupina zabeležila šest odstotkov višje obračunane bruto škode, ki so dosegle 642,2 milijona evrov. A obseg bruto premij se je povečal za sedem odstotkov na 999,9 milijona evrov, rast so dosegli v vseh zavarovalnih segmentih in na večini trgov.

Čisti dobiček skupine, katere glavni strateški dejavnosti sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja, se je znižal za 15 odstotkov na 69,7 milijona evrov. »Primerjava z letom 2016 pokaže, da je znižanje predvsem posledica višjih odhodkov za škode in nižjih donosov od naložb zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih,« je navedlo vodstvo Triglava.

Matična družba je lani zbrala za 622 milijonov evrov bruto premij ali pet odstotkov več kot predlanskim. Za toliko na 411,3 milijona evrov so se povečale obračunane bruto škode. Dobiček pred davki se je znižal za 12 odstotkov na 73,8 milijona evrov, čisti dobiček pa za 17 odstotkov na 62,5 milijona evrov. »Razlog za njuno znižanje so predvsem višji čisti odhodki za škode,« so zapisali v zavarovalnici.