Tristo največjih podjetij predstavlja dve petini gospodarstva

Lani je 300 največjih podjetij ustvarilo 36,9 milijarde evrov prihodkov in 1,4 milijarde evrov čistega dobička.

Objavljeno
26. maj 2017 20.17
Kolektor 20.januarja 2017 [Kolektor,Idrija,proizvodnje,gospodarstvo]
Damjan Viršek
Damjan Viršek

V Sloveniji imamo več kot 124.000 poslovnih subjektov, ki oddajajo finančna poročila, vendar je tristo največjih podjetij v državi v lanskem poslovnem letu ustvarilo kar 41 odstotkov vsega prometa in vsega dobička v gospodarstvu. Največja podjetja zaposlujejo malo manj kot 130.000 ljudi, kar je 26 odstotkov zaposlenih v gospodarstvu.

Na lestvico 300 največjih podjetij so se podjetja uvrstila, če ustvarijo okoli 30 milijonov evrov in več letnega prometa. Prav na vrh, na prvo mesto, pa se je uvrstil trgovec z naftnimi derivati Petrol – lani je ustvaril 3214 milijonov evrov prometa. Tako kot leta 2015 je drugo največje podjetje trgovec z elektriko Gen-I, sledita mu Mercator (trgovina v široki potrošnji) in HSE (proizvodnja električne energije). V primerjavi z lani objavljeno lestvico je sprememba šele na desetem mestu, kjer je predelovalec aluminija Impol s 549 milijoni evrov prometa prehitel drugega trgovca z naftnimi derivati – OMV Slovenija.

Največ velikih je iz osrednje Slovenije

Če izhodišče postane obseg letnega poslovanja, je torej največje slovensko podjetje kar šestkrat večje od desetega na lestvici in več kot stokrat večje od tristotega. Največ velikih podjetij prihaja iz osrednjeslovenske regije (43 odstotkov), sledijo savinjska (11 odstotkov), gorenjska (10 odstotkov) in podravska regija (10 odstotkov). Med kraji s sedežem družbe so v ospredju Ljubljana (37 odstotkov), Maribor (pet odstotkov), Celje (štiri odstotke), Kranj (tri odstotke) in Koper (tri odstotke).

Po velikosti gre v skoraj treh četrtinah primerov za velike enote (73 odstotkov), sledijo srednje enote (24 odstotkov). Panožni prerez pa v ospredje postavlja predelovalne dejavnosti (42 odstotkov), trgovino (30 odstotkov), preskrbo z električno energijo, plinom in paro (7 odstotkov) ter promet in skladiščenje (pet odstotkov), je v svoji analizi lestvice ugotovila družba Bisnode.

Lani opazno boljše poslovanje

Slovensko gospodarstvo je kot celota leta 2016 opazno izboljšalo poslovanje. Celotni prihodki so se zvišali za 4,5 odstotka na 90 milijard evrov, čisti dobiček pa se je zvišal za kar 63 odstotkov na 3,5 milijarde evrov. Število delovnih mest, preračunanih na podlagi delovnih ur, se je povečalo za 25.000, za dva odstotka se je povprečno povečala dodana vrednost na zaposlenega, zvišala se je tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, in sicer za 1,6 odstotka na 1488 evrov. Ob vsem tem se je izboljšala tudi stabilnost finančnih virov (podjetja imajo več kapitala in se manj opirajo na zadolževanje), medtem ko je učinkovitost poslovanja ostala na ravni, primerljivi lanski.

Za povečavo kliknite na grafiko.

In čeprav velika podjetja pomenijo levji delež gospodarske aktivnosti in so, na primer, ustvarila za 36,8 milijarde evrov prodaje in za 1,4 milijarde evrov dobička, so k izboljšanju gospodarske dinamike relativno več prispevala mikro pa tudi majhna in srednje velika podjetja, predvsem tista, ki so usmerjena tudi na izvozne trge v Evropski uniji. Velika podjetja so, na primer, svoj delež v skupnih prihodkih celotnega gospodarstva leta 2016 zmanjšala za 0,2 odstotka v primerjavi z letom 2015. Srednje velika podjetja so svoj promet povečala za 4,5 odstotka, mikropodjetja pa za kar 16,8 odstotka.

Velika podjetja so bolj izvozno usmerjena

Gospodarstvo kot celota največji delež prihodkov – 62 odstotkov – ustvari na domačem trgu. Izvoznike sicer najdemo med vsemi »velikostnimi razredi« podjetij, vendar jih je značilno več med velikimi podjetij. Ta v izvozu ustvarijo 47 odstotkov prihodkov, medtem ko mikro podjetja (med katera sodi tudi večji del od skoraj 60.000 samostojnih podjetnikov) izvozijo le za 22 odstotkov svojih prihodkov.

Gospodarske družbe so leta 2016 skupaj ustvarile skoraj 3,2 milijarde evrov čistega dobička. To je kar 70 odstotkov več kot leta 2015, s čimer se nadaljuje hiter trend povečevanja dobička po krizi in stagnaciji v letih 2009 do 2013. Največ dobička so leta 2016 ustvarila velika podjetja, in sicer skoraj 1,8 milijarde evrov oziroma 52 odstotkov celotnega čistega dobička. Velika podjetja so zabeležila tudi najvišjo rast čistega dobička glede na leto 2015, in to kar 165-odstotno. Dobiček se je leta 2016 znižal le mikro enotam, in sicer za dva odstotka, skupaj pa je znašal 596 milijonov evrov.

Lani petodstotno povečanje zaposlenosti

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je leta 2016 povečalo za več kot 25.000 oziroma za pet odstotkov. Najbolj, za 12 odstotkov, je povečala število zaposlenih dejavnost gostinstva, zaposlenost pa se še vedno zmanjšuje v rudarstvu. V absolutnem smislu je največ, dobrih osem tisoč, novih zaposlitev ustvarila industrija. Povprečna mesečna plača na zaposlenega se je leta 2016 povečala za 1,6 odstotka na 1488 evrov.

V gospodarskih družbah je bila povprečna mesečna plača 1536 evrov, pri samostojnih podjetnikih 974 evrov. Višina plače je očitno premo sorazmerna z velikostjo subjekta, saj je bila najvišja pri velikih enotah (1739 evrov) in najnižja pri mikro enotah (1166 evrov).