Tudi pri posredovanju prodaje zdravil je velikost ključna

Vroča delnica: Express Scripts Holdings je v ZDA največji posrednik med velikimi prodajalci zdravil in porabniki.

Objavljeno
18. december 2015 18.16
infografika
Tina Orzan, Alta Invest
Tina Orzan, Alta Invest

Podjetje Express Scripts je bilo ustanovljeno leta 1986 in je največji posrednik pri nakupu zdravil iz sistema zdravstvenega zavarovanja v ZDA. Podjetje se pogaja za cene zdravil s proizvajalci in lekarnami ter te cenovne pogodbe nato proda naprej svojim strankam in hkrati zadrži določeno provizijo.

Stranke podjetja so predvsem organizacije za zdravstveno varstvo in oskrbo, zdravstvene zavarovalnice, delodajalci in vladni zdravstveni programi. Express Scripts tako ustvarja prihodke na račun provizij od vsakega realiziranega recepta. Za lažjo razumevanje lahko navedemo, da gre za podobne provizije, kot jih za vsako plačilo prejmeta, na primer, Visa ali MasterCard. Glavna naloga podjetja je, da znižuje stroške svojim strankam in s tem hkrati skrbi za cenovno dostopnost zdravil.

Express Scripts je z multiplikatorjem dobička 23,5 vrednoten nekoliko nad povprečjem v panogi, hkrati pa ima povprečno 2,2-odstotno neto maržo ter visoko 13,6-odstotno donosnost kapitala. Podjetje ima vsa leta lepo rast prihodkov in dobička. Prodaja se je v zadnjih petih letih namreč povečala s 24,7 milijarde dolarjev v letu 2009 na 61,5 milijarde dolarjev leta 2014, čisti dobiček pa se je v istem obdobju povečal z 880 milijonov dolarjev na 2,2 milijarde dolarjev. Taka rast je bila tudi posledica prevzema v letu 2012, ko je Express Scripts kupil podjetje Medco in s tem uradno postal največji igralec znotraj panoge. Express Scripts tako na leto obdela več kot 1,2 milijarde receptov.

Velikost podjetja prednost

Eden ključnih dejavnikov za dobro poslovanje podjetja je njegova velikost in s tem ekonomija obsega. Večje ko je podjetje, večji je lahko njegov pogajalski vzvod oziroma provizija, dogovorjena s proizvajalci zdravil in lekarnarji, in večji kot je pogajalski vzvod, večja je verjetnost, da bodo zavarovalnice in druge stranke podpisale pogodbo z njim, saj bodo ob večji proviziji imele tudi one več od tega.

75 odstotkov celotnega tržnega deleža znotraj sektorja je razdeljeno med tri podjetja, in sicer Express Scripts, CVS Caremark in OptumRx-Catamaran. Preostalih 25 odstotkov tržnega deleža pa se razdeli med vse druge. Express Scripts dosega največji tržni delež, ki po ocenah znaša okrog 30 odstotkov, kar mu daje močno konkurenčno prednost pred ostalimi.

Poleg tega pa podjetje skrbi tudi za svoje delničarje, saj za odkupe lastnih delnic nameni skoraj celoten znesek, kolikor znaša denarni tok iz poslovanja. V letih 2013 in 2014 je podjetje tako odkupilo za 4,1 in 4,5 milijarde dolarjev lastnih delnic. V prvih treh četrtletjih letos pa so odkupi lastnih delnic znašali 5,5 milijarde dolarjev, kar je okoli 10 odstotkov tržne kapitalizacije podjetja. Velikost podjetja, močan tržni delež ter dobre napovedi glede prihodnjega poslovanja lahko pripomorejo k nadaljnji uspešnosti podjetja, naložba v delnice podjetja Express Scripts pa bi morala posledično prispevati k zdravim financam vlagateljev.

Avtorica članka nima omenjenih delnic. Alta Invest in z njo povezane osebe so lahko njihove lastnice. Informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na www.alta.si.