Tudi Savske elektrarne letos rekordno

Nadpovprečna vodnatost in kakovostno delo v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče, Medvode in Vrhovo.

Objavljeno
10. september 2014 19.37
Slovenija, Trbovlje, 25.November2011, Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana. Foto: Igor Zaplatil/Delo
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Medvode – Podobno kot Dravskim elektrarnam Maribor gre letos odlično tudi mnogo manjšim Savskim elektrarnam Ljubljana (SEL): v prvih osmih mesecih letos so proizvedle 315 milijonov kWh, kar je 66 odstotkov več, kot je bilo načrtovano za to obdobje. Letni proizvodni načrt 310 GWh je bil dosežen že 27. avgusta.

Dosežena proizvodnja je celo petino večja kot v prvih osmih mesecih lani, ko smo proizvedli 262 GWh, celo leto pa rekordnih 390 GWh, je včeraj pojasnil Drago Polak, direktor SEL.

Rekordno proizvodnjo v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče, Medvode in Vrhovo je treba predvsem pripisati ugodni hidrologiji, saj vodnatost Save skoraj za polovico presega povprečno za primerljivo obdobje. »Posebej je treba poudariti tudi visoko razpoložljivost naših hidroelektrarn, ki so bile v zadnjih letih obnovljene. K dobremu izkoriščanju naravnega potenciala pa prispeva tudi kakovostno delo vzdrževalnega in obratovalnega osebja,« je pohvalil svoje zaposlene direktor.

Ob rekordni proizvodnji v lanskem letu so SEL poslovno leto 2013 končale s čistim poslovnim izidom v višini 512.062, lastna sredstva in večji prihodki iz poslovanja pa so družbi omogočili uresničiti vse načrtovane naložbe. Tako so zamenjali blok transformatorjev v HE Mavčiče, obnovili zapornice pretočnega polja v hidroelektrarnah Medvode in Vrhovo, kupili pa so tudi malo hidroelektrarno Goričane (Papirnica Goričane jo je bila prisiljena prodati zaradi težav z likvidnostjo, op. a.).

V skladu s koncesijsko pogodbo za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče in Medvode Savske elektrarne Ljubljana plačujejo koncesijsko dajatev v višini sedem odstotkov od prodajne vrednosti proizvedene električne energije v posameznem letu. Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40:60 v korist občin. Razdelitev med občinami je opravljena sorazmerno z delitvijo celotnega bruto potenciala, ki pripada območju posamezne občine.

Občini Medvode tako denimo pripada 5,9 odstotka koncesijske dajatve (za občine) iz HE Mavčiče in 80,4 odstotka iz HE Medvode.