Tudi tretje Planteuovo poročilo ne ugotavlja oškodovanja Mercatorja

Hrvaško sodišče je Mercatorju tudi priznalo vse prijavljene terjatve v višini 8,397 milijona evrov.

Objavljeno
05. marec 2018 17.09
Prenovljen Mercator Šiška v Ljubljani, 20. julija 2016 [Mercator,trgovine,Ljubljana]
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Tudi tretje poročilo izrednega člana uprave Mercatorja Gregorja Planteua za obdobje od lanskega novembra do konca januarja ne ugotavlja oškodovanja Mercatorja pri poslih z Agrokorjem. Kot so še sporočili iz Mercatorja, je hrvaško sodišče Mercatorju tudi priznalo vse prijavljene terjatve v višini 8,397 milijona evrov.

Tretje poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave, ki se nanaša na Mercator kot družbo sistemskega pomena za Slovenijo, in ne na celotno skupino, ugotavlja, da družba jasno sledi zakonskim določilom, ki izhajajo iz zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo.

Mercator je v skladu s t. i. lex Agrokor prijavil vse terjatve do družb skupine Agrokor, ki se nanašajo na obdobje do 9. aprila lani. Gospodarsko sodišče v Zagrebu je sredi januarja izdalo odločbo, v kateri je odločilo o terjatvah upnikov, ki niso sporne. »Nobena izmed Mercatorjevih terjatev ni sporna, se pravi, da je sodišče priznalo vse prijavljene terjatve,« je v poročilu zapisal Planteu.

V poročilu je med drugim navedel še, da Mercator večinskemu družbeniku ali z njim povezanim družbam ni podelil nikakršnih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali prevzel kakšen dolg. Ob tem lastniku oz. z njim povezanim družbam brez soglasja izrednega člana uprave ni odobril posojila, predujma, blagovnih kreditov ali plačal storitev.