Unicredit prodaja petino Splošne plovbe

Ponujena cena za omenjeni delež mora znašati najmanj 6,8 milijona evrov, sicer ponudba ni veljavna.

Objavljeno
17. november 2011 08.48
Posodobljeno
17. november 2011 08.48
Splošna plovba Portorož
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper - Unicredit Slovenija, d. d., je danes objavila poziv za zbiranje ponudb za nakup 18,99-odstotnega deleža Splošne plovbe, d. o. o.. Ponujena cena za omenjeni delež mora biti najmanj 6,8 milijona evrov, sicer ponudba ni veljavna. Društvo Mali delničarji - skupaj smo močnejši nasprotuje takšni prodaji, Mercata, d. d., pa opozarja, da ni mogla izstopiti iz lastništva po pošteni ceni.

Unicredit banka nam zaradi zaupnosti podatkov njenih strank ni želela odgovoriti, zakaj in kako se je zgodilo, da zdaj prodaja omenjeni delež Splošne plovbe. Po naših informacijah je omenjeni delež Splošne plovbe leta 2000 pridobila Mercata še kot pooblaščena investicijska družba na dražbi državnih deležev. Za ta delež je takrat odštela približno (odgovorni iz Mercate so bili danes za nas nedosegljivi) 300.000 evrov. Leta 2006 je Mercata na omenjeni paket delnic dovolila vpis hipoteke banki Unicredit, saj je potrebovala štiri milijone dolarjev za nakup 5,25-odstotnega deleža Splošne plovbe, ki ga je v 21-odstotnem svežnju prodajala Banka Koper in ga je razdelila na štiri enake dele štirim notranjim lastnikom (Mercati, Pomorski družbi, Kadu in Sodu). Pozneje Mercata očitno ni več poravnavala svojih obveznosti do banke Unicredit, zato se je po naših informacijah omenjena banka odločila za unovčitev hipoteke.

Poznavalci razmer trdijo, da je sorazmerno majhna verjetnost, da bi izvedli nakup omenjenega deleža, saj ne zagotavlja nobenega vpliva na upravljanje družbe in delitev dobička. To je bila tudi težava Mercate, ki je s svojim 24,25-odstotnim delež ostala brez vpliva v družbi in brez dividend. Uprava Mercate je včeraj sporočila, da je šlo pri prodaji 21-odstotnega deleža Splošne plovbe, ki ga je leta 2006 prodajala banka Koper, za kartelni dogovor z nedovoljeno državno pomočjo, ki je Mercati preprečil, da v Splošni plovbi pridobi kontrolni delež. S tem je bila Mercata menda oškodovana.

»Mercata je vsa leta zahtevala aktivno vlogo pri upravljanju in nadziranju Splošne plovbe, vendar je bila pri tem onemogočena,« je danes izjavila uprava Mercate in dodala, da stanje še vedno ni sanirano »zaradi neučinkovitosti nekaterih državnih organov«. Mercata, po razlagi njene uprave, ni mogla izstopiti po pošteni ceni ali vsaj po knjigovodski vrednosti, ki za tokrat ponujeni delež presega 38 milijonov evrov. »Društvo MDS poziva banko Unicredit, da takoj prekine netransparentni prodajni postopek in objavi ustrezen mednarodni poziv vsem morebitnim partnerjem v daljšem časovnem obdobju, sicer smo v društvu prepričani, da bo 11.000 malih delničarjev Mercate opazno oškodovanih,« so dodali iz MDS.

Mercata je imela že dalj časa težave pri poravnavanju obveznosti do banke Unicredit in Gorenjske banke. Poleti je po besedah Petra Mahniča, največjega lastnika Mercate, poskušala dobiti dogovora z nemškim ladjarjem Petrom Döhlejem, vendar ji to očitno ni uspelo.

Leta 2007 sta Kad in Sod prodala 29-odstotni delež Splošne plovbe za 55,5 milijona evrov. Kad in Sod imata iz tedanje pogodbe sklenjen dogovor, da lahko svoj preostali 25,01-odstotni delež do konca leta 2012 prodata po isti ceni kot leta 2007, vendar tega verjetno ne bosta izkoristila, če želita ohraniti uspešnega ladjarja v Sloveniji.