Unior lani z desetodstotno rastjo prihodkov

Računajo, da bo, kljub nepredvidenim zapletom, postopek prodaje RTC Krvavec zaključen v aprilu.

Objavljeno
30. marec 2018 15.50
Spust z zračno blazino - tubo po stezi v Poletnem parku na Krvavcu, Slovenija, 24.avgusta 2015. [Krvavec,rekreacija,zračne blazine,športi v naravi,hitrostni športi,turizem]
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljutomer – Družba Unior je lani ustvarila nekaj več kot 165 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 9,9 odstotka več kot leto prej in 5,2 odstotka več od načrtov. Leta 2016 so prihodki znašali 167,9 milijona evrov, a so bili tedaj v računovodske izkaze vključeni tudi rezultati programa turizem, ki ga je skupščina avgusta prenesla v Unitur.

Dobiček iz poslovanja družbe Unior se je ustavil pri 9,4 milijona evrov, medtem ko je predlanskim znašal 8,5 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 7,7 milijona evrov, leta 2016 pa je bil pri nekaj več kot petih milijonih evrov.

Kot so v poslovnem poročilu izpostavili v Uniorju, je bilo gospodarsko okolje lani na trgih in v dejavnostih, ki so za Unior ključni, najboljše po letu 2008. Leto 2017 so med drugim označili za zelo dinamično.

Izredna skupščina družbe Unior je avgusta lani z več kot 99 odstotki prisotnih glasov delničarjev potrdila izčlenitev dejavnosti turizma v družbo Unitur.

Računovodski izkazi Uniorja so tako za predlansko leto zajemali štiri programe, in sicer odkovke, ročno orodje, strojna oprema in turizem, medtem ko računovodski izkazi lanskega leta slednjega ne upoštevajo več, saj je bil turizem prenesen na družbo Unitur.

Unior več kot 95 odstotkov vseh izdelkov izvaža v približno sto držav, pri čemer z naskokom največ v države zahodne Evrope in v avtomobilsko industrijo. Lansko poslovno leto nista zaznamovali samo rast prodaje in proizvodnje, ampak je bilo leto tudi v nekaterih drugih pogledih zelo dinamično, so zapisali.

»Poslovanje družbe Unior v lanskem letu lahko v glavnem ocenimo za uspešno, saj smo izboljšali nekatere od ključnih kazalnikov poslovanja in v glavnem presegli planirane. Manj smo zadovoljni, da pri 9,9-odstotni rasti eksterne prodaje in 6,9 odstotni rasti kosmatega donosa glede na leto 2016 nismo povečali EBIT in EBITDA,« je v poročilu zapisal predsednik uprave Darko Hrastnik. Podatki se nanašajo na primerjavo poslovanja treh kovinski programov v letu 2017 in 2016.

Na ravni skupine Unior nadaljuje z izboljševanjem doseženih poslovnih rezultatov. Dobiček iz poslovanja skupine je v letu 2016 znašal 16,6 milijona evrov, lani pa se je zaradi prevrednotenja osnovnih sredstev v višini 10,4 milijone evrov zaradi prenosa družbe RTC Krvavec med sredstva za prodajo zmanjšal na osem milijonov evrov.

Prodaja RTC Krvavca naj bi bila zaključena aprila

V Uniorju so v poročilu navedli še, da so se decembra približali zaključku prodajnega postopka RTC Krvavec. Z Alpsko investicijsko družbo so podpisali kupo-prodajno pogodbo o prodaji deleža, v Uniorju pa računajo, da bo, kljub nepredvidenim zapletom, postopek zaključen v aprilu.

V Uniorju še načrtujejo, da bodo letos dosegli 168,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot lani. Največja rast se predvideva na programu odkovki, kjer naj bi prvič v zgodovini presegli sto milijonov evrov letne prodaje.