Upniki GPG: Dolamič nas je preslepil in ogoljufal

Oškodovani upnik Štefan Sobočan od stečajne upraviteljica zahteva, naj zoper Borisa Dolamiča vloži kazensko ovadbo

Objavljeno
23. avgust 2012 17.38
rsi_BRDO/STANOVANJSKO NASELJE
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo

Ljubljana – Nekdanji prvi mož propadlega GPG Boris Dolamič je upnikom obljubljal poplačilo njihovih terjatev, z mnogimi je sklepal cesije in asignacije. A pri tem nas je preslepil in storil poslovno goljufijo, opozarjajo oškodovani upniki GPG.

Na poslovno goljufijo je opozorjeno v dokumentu upniškega odbora, v katerem neplačani podizvajalci in dobavitelji opozarjajo tudi na nekatere že znane sporne posle GPG. Denimo na nenamensko porabo kredita NLB, ki je bil namesto za plačilo podizvajalcev porabljen za plačilo povezanih družb. Poleg tega poročilo opozarja, da je Dolamičeve partnerica in nadzornica v GPG Darja Erceg od gradbinca prejemala 12.000 evrov mesečnega pavšala, nikjer pa ni dokazil o njenem opravljenem delu. Dokument pa še poudarja, da je Dolamič z obljubami o plačilu storil kaznivo dejanje.

Do deset let zapora

Kazenski zakonik namreč določa, da se z zaporom do petih let kaznuje tisti, ki pri sklenitvi ali izvajanju posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo poplačane. Če storilec s tem dejanjem pridobi veliko premoženjsko korist ali če je nastala velika premoženjska škoda, kazenski zakonik dovoljuje kazen od enega do desetih let. Obratno, če je pridobljena majhna premoženjska korist ali če nastane majhna premoženjska škoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Partnerica poplačana pred vsemi

Upniki še opozarjajo, da je Dolamič nekatere družbe prednostno poplačal. Med njimi je tudi Darja Erceg, ki jo je Dolamič za opravljene odvetniške storitve poplačal tik pred stečajem. Zoper to je stečajna upraviteljica GPG Melita Butara vložila izpodbojno tožbo v višini 12.700 evrov, saj je bila poplačana, ko je bil GPG že insolventen, drugi upniki, ki jim je terjatev že prej zapadla, pa plačila niso dobili.

Kazenski zakonik predvideva kazen do petih let tudi za dolžnika, ki je postal nezmožen plačila, pa je kljub temu iz zadolženega podjetja poplačal kakšnega upnika, s čimer je drugim upnikom povzročil veliko premoženjsko škodo.

Upniki in stečajna upraviteljica na različnih bregovih

Član upniškega odbora je tudi podjetje Varis. Direktor Varisa Štefan Sobočan je kritičen do stečajne upraviteljice: »Občutek imaš, da je upniški odbor na eni strani brega, stečajna upraviteljica pa na drugi. Upniški odbor je imenoval komisijo za ugotavljanje nepravilnosti, a stečajna upraviteljica ne želi pokriti nekaj tisoč evrov stroškov. Po drugi strani pa zahteva izredno povišanje stroškov, ki po naši presoji ne prinesejo nič v stečajno maso.«

Naš sogovornik ocenjuje, da bi stečajna upraviteljica morala podati kazensko ovadbo zoper Dolamiča: »To bi morala storiti po svoji dolžnosti. Z ovadbo nikogar ne obsodiš, ampak daš povod za preiskavo spornih dejanj.«